99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Biuro karier

Biuro karier ANSGK

Biuro Karier Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie działa od 2008r. Usługi Biura
skierowane są do studentów i absolwentów ANSGK.

Studenci i absolwenci ANSGK przy pierwszej wizycie w Biurze składają CV, lub piszą CV w Biurze karier przy pomocy pracownika Biura. Dyżury Biura karier są dostępne w każdy wtorek od 13:00 do 15:30 w sobotę od 12:00 do 15:30.

Ponadto na stronie internetowej www.wsgk.com.pl zamieszone są informacje jak korzystać z Biura Karier, oferty pracy oraz informację dla pracodawców.

Stała współpraca z Powiatowy Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Regionalną Izbą Gospodarczą ułatwia naszym studentom i absolwentom sprawniejsze i szybsze poruszanie się nie tylko na lokalnym rynku pracy.

Intensywny rozwój miasta i regionu – Łódzka Strefa Ekonomiczna – stawia wymaganie w zakresie kształcenia inżynierów. Dzięki posiadanym umiejętnością i wiedzy zdobytej w trakcie studiów, absolwenci są niezbędnymi specjalistami w całym procesie powstających inwestycji, których intensywność powstawania jest zauważalna w skali
ogólnopolskiej.

Skip to content