Biuro karier

Kierownik Biura Karier:
mgr Aneta Moszczyńska.

Dyżury Biura Karier:
wtorek: 13:00 – 16:00.

biuro_karier@wsgk.com.pl

Drodzy Studenci i Absolwenci WSGK! Dumni z ukończenia Uczelni wkraczacie na rynek pracy, który nie oczekuje Was z otwartymi ramionami. Musicie sami udowodnić, że jesteście godni tradycji wspaniałych, kompetentnych poprzedników. Współczesne czasy wymuszają wielką aktywność, nakazują wręcz walkę o swoje miejsce w społecznej rzeczywistości. Jeżeli pełni wiedzy zdobytej na studiach i chęci do działania, macie trudności ze znalezieniem pracy, skorzystajcie z pomocy Biura Karier.

Nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale przygotujemy do kontaktu z pracodawcą. Absolwentom możemy pomóc poprzez szkolenia, dostęp do ofert oraz umożliwić kontakt z pracodawcami w czasie prezentacji.

Pracownicy Biura wspólnie z Wami pochylą się nad CV, listem motywacyjnym i zmuszą do rozmowy o celach, planach – razem z Wami wytyczą ścieżki kariery.

Nie damy nic gotowego. Nie możemy odbierać Wam szansy na samodzielność, ale nie zostawimy samym sobie. Zapraszając do Biura Zawodowej Promocji Absolwentów, życzymy samodzielności a przede wszystkim szybkiego znalezienia wymarzonej pracy!

Usługi Biura Zawodowej Promocji Absolwentów WSGK są skierowane do studentów i absolwentów WSGK. Aby zapisać się w bazie Biura należy złożyć wizytę w naszej siedzibie, gdzie otrzymasz wszystkie instrukcje rejestracyjne. Na swoją pierwszą wizytę w Biurze zabierz koniecznie przygotowane przez siebie CV, które najczęściej wysyłasz pracodawcom.. Na miejscu będziesz mógł/a skorzystać z konsultacji swojego życiorysu zawodowego. Jest to ważne z dwóch powodów: z pewnością pomoże zwiększyć skuteczność Twojego aplikowania na kolejne oferty pracy, zaś pracodawcom, współpracującym z Biurem zapewni dobrą jakość otrzymywanych aplikacji.

Procedura organizacji praktyk studenckich w ramach porozumień indywidualnych z WSGK. Jeżeli chcesz odbyć praktyki nieobowiązkowe w firmie, a pracodawca oczekuje od Ciebie oficjalnego dokumentu (skierowania, umowy) z uczelni, ułatwieniem może okazać się przygotowane przez nasze Biuro porozumienie o organizacji praktyk studenckich nie wynikających z programu studiów.

Aby skorzystać z możliwości odbycia praktyki w ramach takiego porozumienia musisz:

 • być studentem WSGK,
 • posiadać aktualną legitymację studencką,
 • posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki.

Ustalić w wybranej Firmie/Instytucji następujące szczegóły odbywania praktyki:

 • termin (data rozpoczęcia i zakończenia praktyki),
 • ramowy program praktyki,
 • posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyk,
 • pełna nazwa firmy/instytucji, dział w którym będzie realizowana praktyka,
 • adres Firmy/Instytucji,
 • imię i nazwisko osoby podpisującej porozumienie ze strony Firmy/Instytucji oraz jej funkcja/tytuł naukowy,
 • imię i nazwisko Opiekuna Praktyk w Firmie/Instytucji i jego telefon kontaktowy.

Procedura wygląda następująco:

 • wzór porozumienia (załącznik) zostaje uzupełniony przez pracowników Biura Karier po dostarczeniu wymienionych wyżej dokumentów i informacji,
 • najczęściej WSGK jako pierwsza podpisuje dokumenty. Procedura związana z podpisywaniem dokumentów przez WSGK trwa nie dłużej niż 2 dni,
 • po podpisaniu, dokumenty można odebrać osobiście w Biurze Karier,
 • następnie porozumienie zostaje przekazane do podpisu pracodawcy a po odbytej praktyce jeden z egzemplarzy powinien zostać dostarczony do Biura.