Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie

Biuro karier

Biuro karier WSGK

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej działa od 2008r. Usługi Biura
skierowane są do studentów i absolwentów WSGK.

Studenci i absolwenci WSGK przy pierwszej wizycie w Biurze składają CV, lub piszą
CV w Biurze karier przy pomocy pracownika Biura. Dyżury Biura karier są dostępne
w każdy wtorek od 13:00 do 15:30 w sobotę od 12:00 do 15:30.

Ponadto na stronie internetowej www.wsgk.com.pl zamieszone są informacje jak korzystać z Biura Karier, oferty pracy oraz informację dla pracodawców.

Stała współpraca z Powiatowy Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Regionalną Izbą Gospodarczą ułatwia naszym studentom i absolwentom
sprawniejsze i szybsze poruszanie się nie tylko na lokalnym rynku pracy.

Intensywny rozwój miasta i regionu – Łódzka Strefa Ekonomiczna – stawia
wymaganie w zakresie kształcenia inżynierów. Dzięki posiadanym umiejętnością i wiedzy
zdobytej w trakcie studiów, absolwenci są niezbędnymi specjalistami w całym procesie
powstających inwestycji, których intensywność powstawania jest zauważalna w skali
ogólnopolskiej.

Skip to content