Drodzy Kandydaci! 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 i zaleceniami ograniczenia kontaktów  w celu  zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie prosimy o przesyłanie przez kandydatów na studia zgłoszeń w ramach rekrutacji online.

Jednocześnie informujemy o możliwości przesyłania wymaganych dokumentów w formie skanu, potwierdzenie ich zgodności z oryginałem nastąpi w terminie późniejszym.


Wszystkie opłaty za studia podyplomowe prosimy wpłacać na konto : 18 1020 3440 0000 7702 0056 6620

UWAGA!!

REKTORAT – wsgk@wsgk.com.pl 24-355-83-40

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU – pielegniarstwo@wsgk.com.pl 24-355-83-51

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH – wnt@wsgk.com.pl 24-355-83-51

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I STUDIÓW INŻYNIERSKICH – wz@wsgk.com.pl 24-355-83-46

WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH – wse@wsgk.com.pl 24-355-83-42

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH – wans@wsgk.com.pl 24-355-83-42

KWESTURA – kwestura@wsgk.com.pl 24-355-83-50

BIBLIOTEKA – biblioteka@wsgk.com.pl 24-355-83-52

STUDIA PODYPLOMOWE – podyplomowe@wsgk.com.pl 24-355-83-53

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie  znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pod nazwą Wydawnictwo WSGK, poz. 660 – poziom I – 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/9403b58df69c1fb6eee08a2225faf847.pdf)