Zapraszamy do rekrutacji Online !!!

 

Uwaga dyplomy na studiach podyplomowych będą wydawane do 10.07.2020 , wznowienie wydawania dyplomów nastąpi 20.08.2020

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

 

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji.

W związku z powyższym informujemy, iż ważności legitymacji są ważne co najmniej do 30 listopada br.

Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na naszej stronie

 

 

Drodzy Kandydaci! 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 i zaleceniami ograniczenia kontaktów  w celu  zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie prosimy o przesyłanie przez kandydatów na studia zgłoszeń w ramach rekrutacji online.

Jednocześnie informujemy o możliwości przesyłania wymaganych dokumentów w formie skanu, potwierdzenie ich zgodności z oryginałem nastąpi w terminie późniejszym.


Komunikat w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2020/20201

Szanowni kandydaci zmiany spowodowane pandemią dotyczą także procedur rekrutacyjnych. Składanie dokumentów, formularzy, czy zdjęć powinno odbyć się z ograniczeniem do minimum kontaktu kandydata z pracownikiem uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie procedur administracyjnych w formie on-line.

Na stronie rekrutacyjne uczelni: https://rekrutacja.wsgk.com.pl/ znajdują się wszystkie informacje w sprawie rekrutacji on-line.

W związku z powyższym w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa zaleca się składanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie opłaty za studia podyplomowe prosimy wpłacać na konto : 18 1020 3440 0000 7702 0056 6620

UWAGA!!

REKTORAT – wsgk@wsgk.com.pl 24-355-83-40

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU – pielegniarstwo@wsgk.com.pl 24-355-83-51

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH – wnt@wsgk.com.pl 24-355-83-51

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I STUDIÓW INŻYNIERSKICH – wz@wsgk.com.pl 24-355-83-46

WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH – wse@wsgk.com.pl 24-355-83-42

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH – wans@wsgk.com.pl 24-355-83-42

KWESTURA – kwestura@wsgk.com.pl 24-355-83-50

BIBLIOTEKA – biblioteka@wsgk.com.pl 24-355-83-52

STUDIA PODYPLOMOWE – podyplomowe@wsgk.com.pl 24-355-83-53

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie  znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pod nazwą Wydawnictwo WSGK, poz. 660 – poziom I – 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/9403b58df69c1fb6eee08a2225faf847.pdf)