REKRUTACJA 2020 zostaje przedłużona do 15.10.2020

WSGK rekrutacja 2020 NET

Zapraszamy do rekrutacji MBA – https://mba-kutno.wsgk.com.pl/#rekrutacja

wsgkmba

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Witamy być może przyszłych naszych studentów na stronie Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Mamy przyjemność zaprosić Was do studiowania na niepaństwowej wyższej uczelni, która gwarantuje wysoki poziom nauczania na każdym z oferowanych kierunków studiów I oraz II stopnia. Zapewnioną wysoką jakość kształcenia potwierdzają pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wielu naszych absolwentów, którzy po ukończeniu studiów w WSGK z powodzeniem realizują się w wybranych przez siebie zawodach, odnosząc niemałe sukcesy.

Wydziały WSGK

Jako prywatna uczelnia zapewniamy dogodne warunki kształcenia na poziomie wyższym w wielu różnych zawodach. Rokrocznie też dodajemy do naszej oferty edukacyjnej nowe kierunki studiów, w ten sposób reagując na aktualne potrzeby krajowego, a także ogólnoeuropejskiego rynku pracy. Obecnie w skład WSGK wchodzi sześć wydziałów, a są to:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Nauk Technicznych
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • Wydział Studiów Europejskich
  • Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich
  • Centrum Kształcenia Kadr i Nauczycieli

Jakie wykształcenie możesz zdobyć w naszej szkole wyższej?

Na każdym wydziale nauk w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej można wybrać precyzyjny kierunek studiów, aby otrzymać solidne fundamenty wiedzy w określonym zawodzie lub tę wiedzę pogłębić. Jest to wiele propozycji kierunków studiów wyższych I stopnia, po których zdobywa się tytuł licencjata lub inżyniera, a także kierunków studiów II stopnia, po których można uzyskać tytuł magistra. Ponadto umożliwiamy podjęcie studiów podyplomowych, które pozwalają naszym studentom uzupełnić wiedzę w wybranej dziedzinie lub też przygotować się do zmiany zawodu. Wykaz wszystkich kierunków edukacyjnych na każdym z poziomów kształcenia znajdziecie w dedykowanych im zakładkach.

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

 

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji.

W związku z powyższym informujemy, iż ważności legitymacji są ważne co najmniej do 30 listopada br.

 

 

 

Komunikat w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2020/20201

Szanowni kandydaci zmiany spowodowane pandemią dotyczą także procedur rekrutacyjnych. Składanie dokumentów, formularzy, czy zdjęć powinno odbyć się z ograniczeniem do minimum kontaktu kandydata z pracownikiem uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie procedur administracyjnych w formie on-line.

Na stronie rekrutacyjne uczelni: https://rekrutacja.wsgk.com.pl/ znajdują się wszystkie informacje w sprawie rekrutacji on-line.

W związku z powyższym w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa zaleca się składanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie opłaty za studia podyplomowe prosimy wpłacać na konto : 18 1020 3440 0000 7702 0056 6620

UWAGA!!

REKTORAT – wsgk@wsgk.com.pl 24-355-83-40

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU – pielegniarstwo@wsgk.com.pl 24-355-83-51

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH – wnt@wsgk.com.pl 24-355-83-51

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I STUDIÓW INŻYNIERSKICH – wz@wsgk.com.pl 24-355-83-46

WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH – wse@wsgk.com.pl 24-355-83-42

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH – wans@wsgk.com.pl 24-355-83-42

KWESTURA – kwestura@wsgk.com.pl 24-355-83-50

BIBLIOTEKA – biblioteka@wsgk.com.pl 24-355-83-52

STUDIA PODYPLOMOWE – podyplomowe@wsgk.com.pl 24-355-83-53

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie  znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pod nazwą Wydawnictwo WSGK, poz. 660 – poziom I – 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/9403b58df69c1fb6eee08a2225faf847.pdf)