Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie

Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie

Kliknij poniżej w logo wybranego Wydziału ANSGK

Witamy przyszłych studentów na stronie Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Mamy przyjemność zaprosić Was do studiowania na wyższej uczelni prywatnej, która gwarantuje wysoki poziom nauczania na każdym z oferowanych kierunków studiów I oraz II stopnia. Zapraszamy wszystkich chętnych na studia w trybie niestacjonarnym. Zapewnioną wysoką jakość kształcenia potwierdzają pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wielu naszych absolwentów, którzy po ukończeniu studiów w ANSGK z powodzeniem realizują się w wybranych przez siebie zawodach, odnosząc niemałe sukcesy.

Jako prywatna Uczelnia zapewniamy doskonałe warunki kształcenia na poziomie wyższym w wielu różnych zawodach. Co roku do naszej oferty edukacyjnej dodajemy nowe kierunki studiów, w ten sposób reagując na aktualne potrzeby krajowego, a także ogólnoeuropejskiego rynku pracy. Obecnie w skład ANSGK wchodzi sześć wydziałów, a są to:

Jakie wykształcenie możesz zdobyć w naszej Akademii?

Na każdym wydziale nauk w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej można wybrać precyzyjny kierunek studiów, aby otrzymać solidne fundamenty wiedzy w określonym zawodzie lub tę wiedzę pogłębić. Jest to wiele propozycji kierunków studiów I stopnia, po których zdobywa się tytuł licencjata lub inżyniera, a także kierunków studiów II stopnia, po których można uzyskać tytuł magistra. Ponadto umożliwiamy podjęcie studiów podyplomowych, które pozwalają naszym studentom uzupełnić wiedzę w wybranej dziedzinie lub też przygotować się do zmiany zawodu. Wykaz wszystkich kierunków edukacyjnych na każdym z poziomów kształcenia w naszej uczelni prywatnej w Kutnie znajdują się w dedykowanych im zakładkach.

Akcje które współtworzymy

Skip to content