UWAGA!!!

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzeniem Rektora z dn. 25.03.2020 wszystkie zajęcia na uczelni będą odbywać się w wersji elektronicznej.

UWAGA!!!

Lista dyżurów

 

Poniedziałek 30.03.2020

Kontakt – (24) 355 83 53 Renata Gruszczyńska

 

Wtorek 31.03.2020

Kontakt elektroniczny

 

Środa 1.04.2020

Kontakt (24) 355 83 42 Elżbieta Borowiecka

 

Czwartek 2.04.2020

Kontakt Elektroniczny

 

Piątek 3.04.2020

Kontakt (24) 355 83 40 Rektorat

Wszystkie opłaty za studia podyplomowe prosimy wpłacać na konto : 18 1020 3440 0000 7702 0056 6620

UWAGA!!!

Od 25.03.2020 – 10.04.2020 Dziekanaty i uczelnia nie przyjmuje interesantów prosimy o kontakt w formie elektronicznej, zajęcia będą odbywały się w formie elektronicznej studenci będą dostawać informacje od wykładowców bądź dziekanatów prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek e-mail

REKTORAT – wsgk@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU – pielegniarstwo@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH – wnt@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I STUDIÓW INŻYNIERSKICH – wz@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH – wse@wsgk.com.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH – wans@wsgk.com.pl

KWESTURA – kwestura@wsgk.com.pl

BIBLIOTEKA – biblioteka@wsgk.com.pl

STUDIA PODYPLOMOWE – podyplomowe@wsgk.com.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie  znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pod nazwą Wydawnictwo WSGK, poz. 660 – poziom I – 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/9403b58df69c1fb6eee08a2225faf847.pdf)