99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych

Dziekan: Mgr inż. Robert Przewłocki
Obsługa administracyjna: Mgr Agnieszka Rusek
Adres: 99-300 Kutno, ul Lelewela 7
email: wnt@wsgk.com.pl
telefon: 24 355 83 51

Dostępne kierunki studiów
Skip to content