99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna WSGK

Rektor:
dr hab. Sławomira Białobłocka
Tel: 24 355 83 40
ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno
wsgk@wsgk.com.pl

Pełnomocnik ds. jakości Kształcenia:
dr hab. Zbigniew Białobłocki
Tel: 24 355 83 40
ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno
wsgk@wsgk.com.pl

Specjalista ds. Kadr
mgr Anna Milczarek
Tel: 24 355 83 40
ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno
kadry@wsgk.com.pl

Kwestor:
mgr Anna Klat
Tel: 24 355 83 50
ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno
kwestura@wsgk.com.pl

Kierownik Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli:
mgr Agnieszka Ancerowicz
Tel: 24 355 83 53
ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno
cdkin@wsgk.com.pl

Skip to content