99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Pielęgniarstwo

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Studia pielęgniarskie

Studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej to studia licencjackie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych zawodów medycznych – pielęgniarstwa. To praca zorientowana na pacjenta, który wymaga indywidualnej opieki i wsparcia. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza wymaga odwagi, empatii i zrozumienia cierpiącego człowieka. Studenci pielęgniarstwa zdobywają rozległą wiedzę z obszaru m.in. farmakologii, psychologii, socjologii i położnictwa. Program kształcenia w zakresie pielęgniarstwa ukierunkowany jest na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Studia pielęgniarskie pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych. Dyplom pielęgniarki lub pielęgniarza wraz z suplementem uznawany jest nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej.

Profil absolwenta pielęgniarstwa

Absolwent Pielęgniarstwa WSGK w Kutnie potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki medycznej. Jest przygotowany do wykonywania zawodu w rozmaitych placówkach ochrony zdrowia, w tym np. szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, a także placówkach oświatowych. Potrafi udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Potrafi także sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent studiów pielęgniarskich umiejętnie organizuje pracę własną i współpracuje w zespołach opieki zdrowotnej. Po zakończeniu nauki otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z tytułem licencjata pielęgniarstwa uprawniający do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.


Zapraszamy na studia! 

Skip to content