Studia licencjackie i inżynierskie w WSGK

Studia - licencjat oraz inżynier

Trzyletnie studia licencjackie lub też 3,5 letnie studia inżynierskie otwierają przed naszymi absolwentami możliwości wykonywania wybranego zawodu. Są solidną podstawą do tego, aby już po ich ukończeniu stać się osobą konkurencyjną na rynku pracy i móc rozpocząć ścieżkę zawodowej kariery. Wysokie wymagania, jakie stawia przed studentami I stopnia nasza kadra dydaktyczna, owocują później świetnymi wynikami w pracy. Dlatego jeśli faktycznie chcecie nauczyć się zawodu, zapraszamy na studia I stopnia do naszej wyższej uczelni w Kutnie, a następnie do kontynuacji nauki na studiach magisterskich.

Kierunki studiów licencjackich

Osobom, które planują rozpocząć studia licencjackie, proponujemy naukę na następujących kierunkach:

  • psychologia,
  • administracja,
  • europeistyka,
  • pielęgniarstwo,
  • ratownictwo medyczne,
  • bezpieczeństwo narodowe.

Kierunki studiów inżynierskich

Dla kandydatów kierunków studiów inżynierskich przygotowaliśmy następującą ofertę:

  • geodezja i kartografia,
  • inżynieria środowiska,
  • logistyka.

Wniosek o przyjęcie na studia I stopnia można złożyć w dziekanacie konkretnego wydziału lub w wygodnej wersji online. Przechodząc do zakładki poświęconej rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie, znajdziecie przydatne informacje o warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów oraz wykaz niezbędnych dokumentów, które koniecznie należy dołączyć do wniosku.

Zmień rozmiar czcionek