99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Studia licencjackie i inżynierskie w WSGK

Studia I stopnia

Studia I stopnia w Kutnie to trzyletnie studia licencjackie lub też 3,5-letnie studia inżynierskie, które otwierają przed naszymi absolwentami możliwości wykonywania wybranego zawodu. Są solidną podstawą do tego, aby już po ich ukończeniu stać się osobą konkurencyjną na rynku pracy i móc rozpocząć ścieżkę zawodowej kariery. Wysokie wymagania, jakie stawia przed studentami I stopnia nasza kadra dydaktyczna, owocują później świetnymi wynikami w pracy. Dlatego, jeśli faktycznie chcesz nauczyć się zawodu, zapraszamy na studia I stopnia do naszej wyższej uczelni w Kutnie, a następnie do kontynuacji nauki na studiach magisterskich. Każda z tych ścieżek ma mnóstwo zalet i otwiera przed Tobą nowe perspektywy na rynku pracy.

Kierunki studiów licencjackich

Osobom, które planują rozpocząć studia licencjackie, proponujemy naukę na następujących kierunkach:

  • psychologia,
  • administracja,
  • europeistyka,
  • pielęgniarstwo,
  • ratownictwo medyczne,
  • bezpieczeństwo narodowe.

Dlaczego warto skończyć studia licencjackie?

Studia licencjackie to pierwszy krok do uzyskania wykształcenia wyższego. Oferujemy duży wybór kierunków studiów licencjackich zapewniających specjalistyczną wiedzę oraz gwarantujących nabycie szerokich umiejętności, które z pewnością wykorzystasz w pracy zawodowej. Licencjat to podstawa wymagana przez większość pracodawców. Ukończenie studiów licencjackich otwiera więc drzwi do rynku zawodowego. Ponadto może dawać przewagą nad osobami, które nie mają wykształcenia lub są w trakcie studiowania.

Kierunki studiów inżynierskich

Dla kandydatów kierunków studiów inżynierskich przygotowaliśmy następującą ofertę:

  • geodezja i kartografia,
  • inżynieria środowiska,
  • logistyka.

Dlaczego warto skończyć studia inżynierskie?

Studia inżynierskie to studia techniczne, które wymagają dużych zdolności w kierunku przedmiotów ścisłych, a także zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz zainteresowania techniką. Studia inżynierskie w Kutnie obejmują zagadnienia z zakresu dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Jest to propozycja dla osób pasjonujących się naukami ścisłymi. Kandydata na studenta powinna cechować dociekliwość oraz umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań.

Wnioski o przyjęcie na studia I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia I stopnia można złożyć w dziekanacie konkretnego wydziału lub w wygodnej wersji online. Przechodząc do zakładki poświęconej rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie, znajdziesz przydatne informacje o warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów oraz wykaz niezbędnych dokumentów, które koniecznie należy dołączyć do wniosku.

Zapraszamy na studia inżynierskie niestacjonarne w Kutnie.

Skip to content