Studia magisterskie w WSGK

Studia - magister

Osoby, które pomyślnie ukończyły I stopień studiów, zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole wyższej, na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych. Dobrze opracowana oferta studiów II stopnia umożliwia podjęcie nauki na tym samym lub też na pokrewnym kierunku co ukończone studia licencjackie lub studia inżynierskie.

Proponowane kierunki studiów II stopnia

Aktualna oferta naszej szkoły wyższej zawiera cztery kierunki studiów II stopnia, a są to:

  • europeistyka,
  • pielęgniarstwo,
  • geodezja i kartografia,
  • inżynieria środowiska,
  • administracja.

Co daje tytuł magistra?

Tytuł magistra, który możecie zdobyć studiując na naszej uczelni w Kutnie, otwiera drogę do awansu zawodowego i jest respektowany w bardzo wielu krajach na całym świecie. Może to być Wasz początek do międzynarodowej kariery w wybranej dziedzinie wiedzy. Posiadacze takiego tytułu są lepiej postrzegani jako kandydaci do pracy w międzynarodowych koncernach i łatwiej jest im znaleźć dobrą pracę poza granicami Polski. A ponieważ trudno mieć pełen wpływ na swoją drogę zawodową, warto zdobyć tytuł magistra dla zabezpieczenia własnej przyszłości.
Zamieszczony obok na stronie link przekieruje Was do zakładki na temat warunków przyjęcia na studia II stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Znajdziecie w niej m.in. wykaz wymaganych przez nas dokumentów oraz informacje o wysokości czesnego obowiązującego za wybrany kierunek studiów. Mamy nadzieję spotkać się z Wami w kolejnym inauguracyjnym semestrze.

Zmień rozmiar czcionek