99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Samorząd studencki WSGK

Samorząd studencki WSGK

Samorząd Studencki to organizacja działająca na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Mówi ona, że Samorząd Studencki to ciało, do którego należą wszyscy studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. Działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów. Sposób funkcjonowania oraz tryb wyborów określa Regulamin Samorządu Studenckiego.

Czym zajmuje się samorząd?

 • Broni spraw studentów,
 • Uczestniczy w decyzjach dotyczących sprawach WSGK, poprzez aktywny udział w zebraniach z kierownictwem Uczelni oraz poprzez swoich przedstawicieli w Senacie,
 • Opiniuje projekty decyzji organów WSGK w sprawach związanych z organizacją i regulaminem studiów,
 • Wybiera przedstawicieli do Senatu Uczelni,
 • Popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie,
 • Kreuje życie studenckie Uczelni,
 • Działa na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów WSGK
 • Promuje na zewnątrz studentów i absolwentów WSGK,
 • Współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach rozdziału stypendiów i nagród,

Organami Samorządu Studenckiego są:

 • Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego– najwyższy kolegialny organ uchwałodawczy,
 • Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego– kolegialny organ wykonawczy URSS,
 • Przewodniczący Samorządu Studenckiego– jednoosobowy organ wykonawczy Samorządu Studenckiego,
 • Kolegium Starostów– organ wyborczy oraz opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
 • Studencka Komisja Wyborcza– organ do przeprowadzania wyborów,
 • Komisja Rewizyjna– organ kontrolno-nadzorczy,
 • Rady Mieszkańców Domu Studenta

Kontakt

samorzad@wsgk.com.pl

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

PSRP jest niezależną ogólnopolska organizacja, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Strona PSRP: https://psrp.org.pl/

Skip to content