99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Legitymacja studencka

Legitymacje studenckie ELS

Wszystkie sprawy administracyjne związane z legitymacjami studenckimi prowadzone są przez poszczególne Dziekanaty.

Zdjęcie w formie elektronicznej przesyłamy na adres legitymacje@wsgk.com.pl – w treści wiadomości podajemy dodatkowo imię i nazwisko, kierunek studiów, semestr.

Nie przyjmujemy zdjęć w formie tradycyjnej.

Wymogi dotyczące zdjęcia do legitymacji studenckiej są takie same jak do zdjęć dowodowych.

Kontakt:
Agnieszka Mikołajczyk-Frątczak
tel: 24 355 83 42
poczta: legitymacje@wsgk.com.pl

Skip to content