Legitymacja studencka

Legitymacje studenckie ELS

Wymagania:

  • Zdjęcie w formacie elektronicznym *.jpg albo *.pdf, zdjęcie papierowe w formacie Legitymacji szkolnej
  • Kadrowanie jak do Legitymacji szkolnej
  • Rozmiar zdjęcia dowolny
  • Wysyłając zdjęcie elektronicznie wymagana nazwa pliku w formacie “nazwisko_imię”
  • Podczas wysyłania zdjęcia przez pocztę E-mail prosił bym o informację jaki Kierunek i studia I czy II stopnia
  • Zdjęcia można dostarczyć tradycyjnie albo za pośrednictwem poczty e-mail na adres legitymacje@wsgk.com.pl

Opublikowano 1 marca 2021:

UWAGA! Legitymacje ważne do odwołania.

Legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

To oznacza, że legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie są ważne do odwołania.

Wobec powyższego, informujemy, że nie przeprowadzamy procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Zobacz więcej:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Zmień rozmiar czcionek