99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych WSGK

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE

WRAZ Z PARTNEREM „LUXMEDICA” SP. Z O.O.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

SYMULACJA MEDYCZNA W WSGK W KUTNIE – KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJOWY UKIERUNKOWANY NA PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYM PODMIOTEM LECZNICZYM

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Okres realizacji: 01.05.2020 – 30.06.2022 r.

CEL PROJEKTU:

POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA STUDENTEK/ÓW WSGK W KUTNIE  KIERUNKU PIELĘGNIARSTWA I I II STOPNIA POPRZEZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE, PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYM PODMIOTEM LECZNICZYM, PROGRAMU ROZWOJOWEGO UCZELNI

W ramach projektu zaplanowano działania ukierunkowane na:

  • stworzenie struktury organizacyjnej jednostki ds. dostępności;
  • zniwelowanie barier architektonicznych;
  • wdrożenie technologii wspierających dla studentów z niepełnosprawnościami;
  • przygotowanie nowych procedur Uczelni; w zakresie zarzadzania realizacją procesu dostosowawczego;
  • kompleksowe wsparcie edukacyjne dla studentów z niepełnosprawnościami;
  • przeszkolenie kadry Uczelni w zakresie podnoszenia świadomości o różnych rodzajach niepełnosprawności.

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 727 695,00 PLN

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 96,84%

Skip to content