99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Europeistyka — studia I stopnia

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Europeistyka prowadzona w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie to kierunek dla osób, które są zainteresowane szeroko rozumianymi problemami Europy i współczesnymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską. Europeistyka to interdyscyplinarne studia, które pozwalają studentowi na zdobycie wiedzy z zakresu m.in. politologii, prawa, ekonomii, historii i stosunków międzynarodowych. Wszechstronnie wykształceni absolwenci z powodzeniem odnajdą się na europejskim i międzynarodowym rynku pracy. Oferujemy cztery specjalności:
  • menadżer projektów europejskich,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim,
  • bezpieczeństwo państwa,
  • zarządzanie i prawo w biznesie europejskim.

Dlaczego warto studiować europeistykę?

Studiowanie europeistyki umożliwia studentowi pozyskanie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, dzięki czemu po ukończeniu studiów I stopnia może pracować w prywatnym lub publicznym sektorze. Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach i organizacjach. Swoją ścieżkę zawodową mogą rozwijać m.in. w instytucjach Unii Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych i lobbingowych, firmach public relations. Absolwenci europeistyki przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności, np. w zakresie spraw promocji wizerunku kraju i dyplomacji kulturalnej.

Zapraszamy na studia! 

Skip to content