Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiskowa I i II stopnia

Studia z inżynierii środowiska na specjalności systemy zintegrowane w inżynierii, odnawialne źródła energii oraz instalacje w budownictwie pozwalają zajmować się takimi działaniami człowieka w środowisku jak budownictwo, rolnictwo i przemysł. Studia instalacje w budownictwie na kierunku inżynieria środowiska pierwszego stopnia trwają 3,5 roku i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Specjalności na kierunku inżynierii środowiska to:

yes instalacje w budownictwie
yes odnawialne źródła energii
yes systemy zintegrowane w inżynierii środowiska

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności jest to wiedza z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

Absolwent jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazania informacji. Absolwent inżynierii środowiskowej jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Po ukończeniu studiów otrzymuje dyplom inżyniera, specjalności – „Instalacje w budownictwie”. Zdobywa umiejętność stosowania w praktyce współczesnych technologii wykonawczych, obowiązującego prawa i norm, ekonomiczne uzasadnienie stosowanych materiałów i poszczególnych elementów instalacji, możliwość korzystania ze wspomagania komputerowego przy analizie i projektowaniu instalacji danego rodzaju, procedur pozyskiwania informacji, ich przetwarzania, związanych z danym rodzajem i typem budownictwa oraz technologii instalatorskiej.

 

Zapraszamy na studia! 

Zmień rozmiar czcionek