99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Opłaty za studia

Opłaty za studia

Poniżej znajdują się numery rachunków bankowych na wpłaty czesnego:
51 1240 1734 1111 0000 1075 1390                   logistyka
98 1240 1734 1111 0000 1075 1417                   europeistyka
34 2030 0045 1110 0000 0102 1970                   administracja, psychologia
47 1020 3440 0000 7902 0055 3487                   geodezja, inżynieria
23 1020 3440 0000 7402 0086 9123                   pielęgniarstwo, ratownictwo
18 1020 3440 0000 7702 0056 6620                   podyplomowe
Skip to content