OPŁATY ZA STUDIA

 

Numery rachunków bankowych na wpłatę czesnego

23 1020 3440 0000 7402 0086 9123 – Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne

47 1020 3440 0000 7902 0055 3487 – Geodezja i kartografia, Inżynieria środowiska

09 1950 0001 2006 0725 4413 0002 – Logistyka, Psychologia, Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego

98 1240 1734 1111 0000 1075 1417 – Europeistyka

34 2030 0045 1110 0000 0102 1970 – Administracja