OFERTA EDUKACYJNA STUDIA Podyplomowe

Nowy Kierunek :

 • Integracja sensoryczna
 • Administracja publiczna,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Doradztwo zawodowe i andragogika,
 • Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • Edukacja w zakresie etyki,
 • Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia,
 • Edukacja w zakresie nauczania chemii,
 • Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska,
 • Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki,
 • Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej,
 • Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej,
 • Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia.
 • Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej.
 • Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych.
 • Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna,
 • Historia i społeczeństwo,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Kadry, płace i księgowość,
 • Kuratela sądowa i społeczna,
 • Kwalifikacje pedagogiczne,
 • Logopedia,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny,
 • Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 • Przedsiębiorczość,
 • Rachunkowość i finanse, księgowość,
 • Rewalidacja
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna,
 • Socjoterapia,
 • Surdopedagogika,
 • Wiedza o kulturze edukacja europejska,
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska,
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna,
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna,
 • Zamówienia publiczne,
 • Zarządzanie logistyką,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Zarządzanie placówkami opieki zdrowia,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Złóż wniosek online! Złóż wniosek tradycyjnie!