Studia podyplomowe

Studia - podyplomowe

UWAGA! NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ->

– zawód mediatora,
– informatyzacja administracji publicznej,
– BHP,
– bezpieczeństwo wewnętrznej w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia,
– egzekucja administracyjna,
– nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym,
– przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci,
– psychogerontologia,
– rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym.

Stworzyliśmy obszerną i bardzo ciekawą ofertę studiów podyplomowych dla osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie lub zdobyć dodatkową specjalizację. Z naszej strony jest to propozycja studiów niestacjonarnych, dzięki czemu mogą z niej skorzystać także osoby już aktywne zawodowo.


Oferowane kierunki studiów podyplomowych


Niżej znajdziecie listę wszystkich kierunków podyplomowych, jakie można ukończyć na naszej prywatnej uczelni w Kutnie.

Studia z zakresu administracji, ekonomii i zarządzania

 • administracja publiczna,
 • zamówienia publiczne,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie oświatą,
 • zarządzanie placówkami opieki zdrowia,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • kadry, płace i księgowość,
 • przedsiębiorczość,
 • rachunkowość i finanse, księgowość,

Podyplomowe studia pedagogiczne

 • edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia,
 • edukacja w zakresie nauczania chemii,
 • edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska,
 • edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki,
 • informatyka dla nauczycieli,
 • edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki,
 • edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej,
 • edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej,
 • edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia.
 • edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej,
 • edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych,
 • edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • kwalifikacje pedagogiczne,
 • pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny,
 • pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 • integracja sensoryczna,
 • logopedia,
 • surdopedagogika,
 • oligofrenopedagogika,
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna,
 • wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna.

Podyplomowe studia humanistyczne

 • edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • edukacja w zakresie etyki,
 • historia i społeczeństwo,
 • historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej.

Podyplomowe studia społeczne

 • doradztwo zawodowe,
 • doradztwo zawodowe i andragogika,
 • socjoterapia,
 • wiedza o kulturze i edukacja europejska,
 • wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna,
 • kuratela sądowa i społeczna,
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna,
 • rewalidacja.
Zmień rozmiar czcionek