99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Kutnie

Studia podyplomowe w Kutnie to propozycja dla osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie lub zdobyć dodatkową specjalizację. Kierunki, które oferujemy, odpowiednio przygotują Cię do konkretnego zawodu. Studia podyplomowe mają charakter weekendowy, dzięki czemu z zajęć mogą skorzystać również osoby aktywne zawodowo. Wiedza praktyczna i specjalistyczne kwalifikacje to coś, co zaprocentuje w przyszłości i sprawi, że ścieżka Twojej kariery zawodowej będzie taka, jaką sobie wymarzysz. Jeśli chcesz być bardziej atrakcyjny na rynku pracy, chcesz dalej się rozwijać i zdobywać wiedzę, zapoznaj się z naszą długą listą kierunków i wybierz odpowiedni dla siebie.

Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli ANSGK w Kutnie
Mgr. Agnieszka Ancerowicz
Tel: 24 355 83 53
Poczta: podyplomowe@wsgk.com.pl

 1. Administracja publiczna
 2. Edukacja włączająca
 3. Edukacja w zakresie nauczania etyki
 4. Edukacja w zakresie nauczania matematyki
 5. Edukacja w zakresie nauczania przyrody
 6. Edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii
 7. Edukacja w zakresie nauczania biologii
 8. Edukacja w zakresie nauczani plastyki
 9. Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego
 10. Edukacja w zakresie nauczania chemii
 11. Edukacja w zakresie nauczania wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną pierwsza pomoc medyczna
 12. Edukacja w zakresie nauczania gimnastyki korekcyjnej, pierwsza pomoc medyczna
 13. Edukacja w zakresie wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej
 14. Edukacja w zakresie nauczania historii
 15. Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie
 16. Edukacja dla bezpieczeństwa
 17. Historia i teraźniejszość
 18. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny
 19. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 20. Oligofrenopedagogika
 21. Socjoterapia
 22. Surdopedagogika
 23. Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna
 24. Pedagogika specjalna
 25. Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 26. Kwalifikacje pedagogiczne
 27. Rewalidacja
 28. Logopedia
 29. Doradztwo zawodowe i andragogika
 30. Bezpieczeństwo i zarządzanie
 31. Rachunkowość, finanse i księgowość
 32. Kadry i płace
 33. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 34. Zarządzanie logistyka
 35. Zarządzanie oświatą
 36. Bezpieczeństwo i higieną pracy
 37. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 38. Informatyka
 39. Muzyka
Skip to content