Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Kutnie

Studia podyplomowe w Kutnie to propozycja dla osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie lub zdobyć dodatkową specjalizację. Kierunki, które oferujemy, odpowiednio przygotują Cię do konkretnego zawodu. Studia podyplomowe mają charakter weekendowy, dzięki czemu z zajęć mogą skorzystać również osoby aktywne zawodowo. Wiedza praktyczna i specjalistyczne kwalifikacje to coś, co zaprocentuje w przyszłości i sprawi, że ścieżka Twojej kariery zawodowej będzie taka, jaką sobie wymarzysz. Jeśli chcesz być bardziej atrakcyjny na rynku pracy, chcesz dalej się rozwijać i zdobywać wiedzę, zapoznaj się z naszą długą listą kierunków i wybierz odpowiedni dla siebie.

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Na studia podyplomowe zapraszamy absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich. Kierunki:
 
 • zawód mediatora,
 • informatyzacja administracji publicznej,
 • BHP,
 • bezpieczeństwo wewnętrznej w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia,
 • egzekucja administracyjna,
 • nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym,
 • przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci,
 • psychogerontologia,
 • rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym.

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych

Niżej znajdziesz listę wszystkich kierunków podyplomowych, jakie można ukończyć na naszej prywatnej uczelni w Kutnie.

Studia z zakresu administracji, ekonomii i zarządzania

Kierunek ten jest szczególnie polecany osobom, które w przyszłości zamierzają rozwijać karierę zawodową w organizacjach publicznych i społecznych lub w organizacjach prywatnych, które wymagają zdolności praktycznych oraz umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Program studiów podyplomowych z zakresu administracji, ekonomii oraz zarządzania umożliwia studentom m.in. zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, elementami prawa gospodarczego, zarządzania zmianą oraz rozwojem w przedsiębiorstwach, a także zarządzania projektami. Studia podyplomowe na tym kierunku gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w Twojej przyszłej pracy zawodowej, a także pozwolą Ci pogłębić dotychczasową wiedzę.

W programie studiów podyplomowych na kierunku administracja, ekonomia i zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak:

 • administracja publiczna,
 • zamówienia publiczne,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie oświatą,
 • zarządzanie placówkami opieki zdrowia,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • kadry, płace i księgowość,
 • przedsiębiorczość,
 • rachunkowość i finanse, księgowość,

Pedagogika

Podyplomowe studia pedagogiczne to przede wszystkim nauka o wychowaniu – mają nauczyć studenta, w jaki sposób przekazywać innym posiadaną wiedzę oraz jak dostosować nauczanie do konkretnej osoby lub grupy. Zdobycie uprawnień pedagogicznych jest niezbędnie zarówno w przypadku zawodu nauczyciela, jak i pracy m.in. w charakterze animatora, terapeuty, specjalisty do spraw resocjalizacji, doradcy zawodowego i pedagoga dzieci niepełnosprawnych. Ponadto mając wykształcenie pedagogiczne, lepiej rozumie się dzieci w różnym wieku i łatwiej jest odpowiednio z nimi postępować.

Studia humanistyczne

Jest to szeroka grupa kierunków o zróżnicowanej tematyce skierowana do osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą, bibliotekoznawstwem, polityką, etyką i historią.

Podyplomowe studia społeczne

Podyplomowe studia społeczne to kierunki zajmujące się szeroko rozumianym społeczeństwem, regułami, strukturami, a także procesami społecznymi, które łączą lub dzielą ludzi. Ukończenie studiów podyplomowych społecznych daje wiele możliwości na zaplanowanie kariery zawodowej.

W programie studiów podyplomowych na tym kierunku znajdziesz takie przedmioty jak:

 • doradztwo zawodowe,
 • doradztwo zawodowe i andragogika,
 • socjoterapia,
 • wiedza o kulturze i edukacja europejska,
 • wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna,
 • kuratela sądowa i społeczna,
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna,
 • rewalidacja.

Zapraszamy na studia I i II stopnia w Kutnie.

Skip to content