99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe — studia I stopnia

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe to studia, których głównym celem jest wyposażenie studenta w merytoryczną wiedzę i umiejętności dotyczące współczesnych problemów i wyzwań bezpieczeństwa państwa. To kierunek idealny dla osób, które zainteresowane są zdobyciem przygotowania w zakresie spraw bezpieczeństwa w wymiarze narodowym oraz międzynarodowym. Studia I stopnia (licencjackie) trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Przygotowaliśmy bogatą ofertę specjalizacji. Student może wybrać: bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo i ochronę informacji, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, ochronę osób i mienia oraz imprez masowych.

Czego nauczysz się na kierunku Bezpieczeństwo narodowe?

Studiowanie bezpieczeństwa narodowego w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie pozwoli na poznanie pojęć związanych z bezpieczeństwem i zasad funkcjonowania podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem. Student podczas nauki zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, rozwiązywania konfliktów oraz działań operacyjnych zwalczających przestępczość. Absolwent będzie wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie zarządzania instytucjami sektora bezpieczeństwa. Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Zapraszamy na studia! 

Skip to content