99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziekan: Dr Irena Gałka
Obsługa administracyjna: Mgr Elżbieta Borowiecka
Adres: 99-300 Kutno, ul Lelewela 7
email: wans@wsgk.com.pl
telefon: 24 355 83 42

Dostępne kierunki studiów
Skip to content