Biuro informatyczne WSGK

Biuro Informatyczne WSGK

Biuro Informatyczne WSGK jest jednostką organizacyjną WSGK odpowiedzialną za dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych celem efektywnej, racjonalnej i ekonomicznej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Uczelni. Wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi WSGK oraz instytucjami zewnętrznymi tworzymy rozwiązania informatyczne dla naszego środowiska akademickiego.

Do najważniejszych zadań Biura Informatycznego WSGK należy między innymi:

  • zarządzanie strategią usług informatycznych, zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne, procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych, architekturą usług informatycznych w domenie danych, aplikacji i infrastruktury, centralną infrastrukturą teleinformatyczną, oprogramowaniem komputerowym w Uczelni, Ogólnouczelnianą Siecią Komputerową we wszystkich lokalizacjach Uczelni,
  • usuwanie bieżących problemów informatycznych w Uczelni, 
  • koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych,
  • projektowanie i implementowanie usług informatycznych,
  • współpracowanie przy analizowaniu, projektowaniu, budowie, testowaniu, wdrażaniu oraz wsparciu usług i systemów informatycznych w Uczelni,
  • rozpoznawanie, inwentaryzowanie i klasyfikowanie potrzeb informatycznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  • określanie kierunków rozwoju technologicznego IT w WSGK

Kontakt: dr inż. Tomasz Białobłockitbialoblocki@wsgk.com.pl

Soboty Niedziele
07:00-15:00 07:00-15:00
Dyżury w sali nr 1, mniejszy budynek WSGK.
Zmień rozmiar czcionek