99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Biuro informatyczne ANSGK

Biuro Informatyczne ANSGK

Wypełniony, podpisany i zeskanowany wniosek należy wysłać na adres it@ansgk.edu.pl

Oficjalne wsparcie i pomoc Google odnośnie platformy Classroom.

Biuro Informatyczne ANSGK jest jednostką organizacyjną ANSGK odpowiedzialną za dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych celem efektywnej, racjonalnej i ekonomicznej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Uczelni. Wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi ANSGK oraz instytucjami zewnętrznymi tworzymy rozwiązania informatyczne dla naszego środowiska akademickiego.

Do najważniejszych zadań Biura Informatycznego ANSGK należy między innymi:

  • zarządzanie strategią usług informatycznych, zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne, procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych, architekturą usług informatycznych w domenie danych, aplikacji i infrastruktury, centralną infrastrukturą teleinformatyczną, oprogramowaniem komputerowym w Uczelni, Ogólnouczelnianą Siecią Komputerową we wszystkich lokalizacjach Uczelni,
  • usuwanie bieżących problemów informatycznych w Uczelni, 
  • koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych,
  • projektowanie i implementowanie usług informatycznych,
  • współpracowanie przy analizowaniu, projektowaniu, budowie, testowaniu, wdrażaniu oraz wsparciu usług i systemów informatycznych w Uczelni,
  • rozpoznawanie, inwentaryzowanie i klasyfikowanie potrzeb informatycznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  • określanie kierunków rozwoju technologicznego IT w ANSGK.

Kontakt:

Administrator systemów informatycznych (ASI): dr, inż. Tomasz Białobłocki / tbialoblocki@ansgk.edu.pl
Specjalista ds. IT: Dominik Szymaniak / dszymaniak@ansgk.edu.pl

Skip to content