99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Pedagogika

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Podyplomowe studia pedagogiczne

Podyplomowe studia pedagogiczne w szkole wyższej w Kutnie to przede wszystkim studia dla nauczycieli oraz pracowników oświaty, którzy chcą poszerzać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje, a także dla wszystkich osób chcących uczyć lub pracować w szkole. Pedagogiczne studia podyplomowe to bardzo zróżnicowana oferta programów kształcenia. Studia na tym kierunku pozwolą przyswoić wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki. Kierunek dla siebie znajdą zarówno nauczyciele i pedagodzy, jak i terapeuci oraz doradcy zawodowi. Podczas studiów podyplomowych na kierunku pedagogicznym realizowany jest specjalistyczny program, który czyni z absolwenta specjalistą w danej dziedzinie. Studia podyplomowe to dodatkowe kwalifikacje, a co za tym idzie również większe możliwości zmiany pracy.

Pedagogika podyplomowa dla nauczycieli

W programie studiów podyplomowych na kierunku pedagogicznym znajdziesz takie przedmioty jak:

 1. yes edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia,
 2. yes edukacja w zakresie nauczania chemii,
 3. yes edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska,
 4. yes edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki,
 5. yes informatyka dla nauczycieli,
 6. yes edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii z elementami informatyki,
 7. yes edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami terapii pedagogicznej,
 8. yes edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej,
 9. yes edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia,
 10. yes edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej,
 11. yes edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych,
 12. yes edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim,
 13. yes edukacja dla bezpieczeństwa,
 14. yes kwalifikacje pedagogiczne,
 15. yes pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
 16. yes pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedagogiczną, pedagog szkolny,
 17. yes pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 18. yes poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 19. yes integracja sensoryczna,
 20. yes logopedia,
 21. yes surdopedagogika,
 22. yes oligofrenopedagogika,
 23. yes gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomoc medyczna,
 24. yes wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną z elementami zdrowia publicznego, pierwsza pomoc medyczna.

Czy warto studiować pedagogikę?

Absolwent podyplomowych studiów pedagogicznych ma podstawową wiedzę pedagogiczną, niezbędną do nauczania i pracy opiekuńczej. Uzyskuje kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, która umożliwia mu rozwój kariery zawodowej. Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku. Zdobyte umiejętności oraz kompetencje umożliwiają podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach resocjalizacyjnych, poradniach specjalistycznych i ośrodkach kultury. Studia pedagogiczne w pełni przygotują Cię do samodzielnego planowania oraz realizacji zadań w pracy z różnymi grupami społecznymi.

Nasi studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, a także do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia pedagogiczne są dobrym wyborem nie tylko dla osób mających sprecyzowane zainteresowania zawodowe, ale także dla wszystkich tych, którzy dopiero poszukują swojej życiowej drogi. Zapraszamy na podyplomowe studia pedagogiczne w szkole wyższej w Kutnie.

 

Zapraszamy na studia! 

Skip to content