Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie

Humanistyczne

Podyplomowe studia humanistyczne

Osoby o wykształceniu humanistycznym świetnie radzą sobie na rynku pracy. Znajomość ludzi, obserwacja ich emocji oraz wyciąganie wniosków bardzo dobrze sprawdza się w m.in. działach zarządzania zasobami ludzkimi. Humaniści to także doskonali PR-owcy, dziennikarze i nauczyciele. W przeciwieństwie do studentów nauk ścisłych, humaniści nie zamykają się w jednym zagadnieniu. Studia humanistyczne to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą zdobywać wiedzę z różnych dziedzin.

Podyplomowe studia humanistyczne rozwijają umiejętności z zakresu nauk humanistycznych, takich jak:

yes edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
yes edukacja w zakresie etyki,
yes historia i społeczeństwo,
yes historia i wiedza o społeczeństwie z elementami edukacji europejskiej.

 

Zapraszamy na studia! 

Skip to content