99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Ratownictwo medyczne — studia I stopnia

NASZA UCZELNIA ISTNIEJE OD 1998 ROKU

Ratownictwo medyczne to kierunek studiów I stopnia, który trwa 3 lata (6 semestrów) i pozwala na uzyskanie tytułu naukowego licencjata. Nauka odbywa się w systemie niestacjonarnym. Student podczas kształcenia zdobywa przygotowanie do udzielania pomocy o charakterze ratowniczym, często w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Kształcenie obejmuje przedmioty teoretyczne z zakresu m.in. psychologii, prawa, biochemii, anatomii, fizjologii, farmakologii, pierwszej pomocy. Wśród przedmiotów treści kierunkowych wymienić można metodykę nauczania pierwszej pomocy, pediatrię, neurologię, medycynę sądową, położnictwo i ginekologię.

Profil absolwenta studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo medyczne

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętności wykonania ratunkowych czynności medycznych, m.in. ocenę stanu zdrowia, prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podawanie tlenu, wykonanie defibrylacji, wykonanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego i krwionośnego. Student po ukończeniu studiów przygotowany jest do podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doszpikową oraz dotchawiczą. Potrafi wykonać cewnikowanie pęcherza moczowego, założyć sondę żołądkową, pobrać krew żylną i włośniczkową, oznaczyć stężenie glukozy, opatrzyć rany i unieruchomić złamania.

Zapraszamy na studia! 

Skip to content