99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY – RATOWNICTWO MEDYCZNE.

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY – RATOWNICTWO MEDYCZNE.

Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie rozpoczęła rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) na kierunku ratownictwo medyczne. Dodatkowy nabór jest wynikiem współpracy nawiązanej przez Uczelnię oraz PSP i OSP z po- wiatu kutnowskiego, czego podstawą było podpisanie listu intencyjnego.

W ramach działań wynikających z podpisanego porozumienia uwzględnione zostaną aspekty szczególnie istotne dla pragmatyki służbowej strażaków ratowników PSP/OSP. Podczas tej edycji rekrutacji funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz ochotnicy z OSP mogą liczyć na 20% zniżkę w opłatach czesnego.

Skip to content