Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Blog

Jakie umiejętności posiada absolwent administracji publicznej?

Studia na kierunku Administracja cieszą się niesłabnącą popularnością. To kierunek, po którym absolwent z powodzeniem może szukać pracy nie tylko w organach administracji rządowej czy samorządowej, ale też sądach, kancelariach, organach podatkowych, organizacjach pozarządowych i dużych korporacjach. Czego dokładnie uczą się studenci Administracji w trakcie roku akademickiego i jakie umiejętności posiadają, gdy odbierają dyplom?

Schody do kariery urzędniczej

Studia na kierunku Administracja przygotowują słuchaczy do samodzielnej pracy w organach administracji publicznej. Studenci poznają strukturę administracji rządowej i samorządowej oraz metody ich działania. W czasie studiów uczą się też o współpracy poszczególnych organów z instytucjami pozarządowymi, prywatnymi, a przede wszystkim – z obywatelami. Zajęcia obejmują wykłady m.in. z różnych dziedzin prawa, socjologii, międzynarodowych struktur Unii Europejskiej czy ekonomii. Absolwent po uzyskaniu dyplomu posiada wiedzę w zakresie procesów administrowania, konsekwencji z nich płynących, techniki pozyskiwana danych i ich umiejętnej analizy. Rozumie też, jak polityka wiąże się z działaniem administracji i uprawnieniami poszczególnych organów.

Wiedza, która może przydać się wszędzie!

Studia na kierunku Administracja umożliwiają też zdobycie wszechstronnej wiedzy, przydatnej w sektorze pozarządowym, a nawet rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Student dobrze zna podstawy prawa i potrafi wykorzystywać je w praktyce. Doskonale wykorzystuje wiarygodne źródła informacji, wie, jak skutecznie komunikować się z otoczeniem. Jest przygotowany do organizowania pracy niewielkim zespołom, trafnie analizuje problemy utrudniające współpracę.

Skip to content