Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie  znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pod nazwą Wydawnictwo WSGK, poz. 660 – poziom I – 80 punktów
(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe:
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_12/9403b58df69c1fb6eee08a2225faf847.pdf)