Biuro Informatyczne

tel. +48 789-262-241
ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno
Kierownik Biura Informatycznego WSGK: Seweryn Kaźmierczak
skazmierczak@wsgk.com.pl

Biuro Informatyczne jest jednostką organizacyjną WSGK odpowiedzialną za dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych celem efektywnej, racjonalnej
i ekonomicznej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Uczelni.
Wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi WSGK oraz instytucjami zewnętrznymi tworzymy rozwiązania informatyczne dla naszego środowiska akademickiego.

Biuro Informatyczne realizuje zadania w ramach struktury organizacyjnej zbudowanej w oparciu o trzy działy:

  1. Dział Infrastruktury Informatycznej
  2. Dział Utrzymania i Rozwoju Oprogramowania
  3. Dział Wsparcia i Organizacji

Do najważniejszych zadań Biura Informatycznego należy między innymi:

  • zarządzanie strategią usług informatycznych, zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne, procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych, architekturą usług informatycznych w domenie danych, aplikacji i infrastruktury, centralną infrastrukturą teleinformatyczną, oprogramowaniem komputerowym w Uczelni, Ogólnouczelnianą Siecią Komputerową we wszystkich lokalizacjach Uczelni,
  • usuwanie bieżących problemów informatycznych w Uczelni,
  • koordynowanie dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania usług informatycznych,
  • projektowanie i implementowanie usług informatycznych,
  • współpracowanie przy analizowaniu, projektowaniu, budowie, testowaniu, wdrażaniu oraz wsparciu usług i systemów informatycznych w Uczelni,
  • rozpoznawanie, inwentaryzowanie i klasyfikowanie potrzeb informatycznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
  • określanie kierunków rozwoju technologicznego IT w WSGK.