BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Współpracujemy ze studentami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów. 

Misją Biura jest:

  • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Dla kogo działamy?

  • Dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Dla osób przewlekle chorych 
  • Dla studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
  • Dla studentów pragnących znosić „bariery” w środowisku akademickim
  • Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych WSGK

Kierownik Biura

Mgr Aneta Moszczyńska

Kontakt

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno

Rektorat

e-mail: wsgk@wsgk.com.pl

Godziny konsultacji:

 poniedziałek godz. 9:00- 11:00, sobota godz. 09:00-12:00