99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Garbalinie.

Porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Garbalinie.

W dniu 12 września 2023r. Zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ANSGK Kutno – Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie a Zakładem Karnym w Garbalinie. Podpisy pod porozumieniem złożyli dr hab. Sławomira Białobłocka Rektor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie oraz płk Grzegorz Tomaszewski Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie.

Spotkanie było okazją do omówienia szczegółów współpracy i zapoznania się z zapleczem dydaktycznym akademii.

Skip to content