99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Nowy semestr Uniwersytetu III Wieku także w murach kutnowskiej Akademii.

Nowy semestr Uniwersytetu III Wieku także w murach kutnowskiej Akademii.

2 września 2023 r. w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie odbyła się inauguracja kolejnego semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość poświęcona była uhonorowaniu osób zasłużonych dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Kutnie. Na zaproszenie Zarządu SUTW w inauguracji uczestniczył przedstawiciel Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Inauguracja była okazją do przedstawienia nowego zarządu Stowarzyszenia, który zaprezentowała Przewodnicząca SUTW Pani Jolanta Baranowska-Komorowska. Odbyła się również prezentacja Rady Słuchaczy SUTW. Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie legitymacji – Honorowy Członek SUTW w Kutnie osobom, które stanowiły grupę założycielską. Legitymacje – Honorowy Członek SUTW w Kutnie przyznano Marii Spera, Marii Wierzbickiej, Krystynie Pawlak, Grażynie Chojnackiej, Aleksandrze Nawrockiej, Jadwidze Kubiak, Ninie Ślęzak i Danucie Szubskiej. W klimat miejsca inauguracji wspaniale wpisał się wykład w formie podróży poetycko-muzycznej pt. Toposy czyli „miejsca wspólne” w kulturze.

W uroczystości inauguracji kolejnego semestru uczestniczył także przedstawiciel ANSGK
w Kutnie, która jest patronem naukowym UTW. Współpraca pomiędzy Uczelnią
a Stowarzyszeniem trwa od wielu lat. Jest ona wypełnieniem misji kutnowskiej Akademii, którą jest m.in. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, a także działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Jednym z praktycznych wymiarów tej współpracy jest bezpłatne użyczenie sal wykładowych Akademii na potrzeby UTW. Studenci UTW mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Akademię: wykładach okolicznościowych, konferencjach naukowych, piknikach edukacyjnych. Także w bieżącym semestrze część wykładów będzie miała miejsce w murach kutnowskiej ANSGK.
Studentom UTW Akademia życzy pomyślnego semestru.

Skip to content