99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Jakie są standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego?

Jakie są standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego?

kurtka ratownika medycznego

Prawdopodobnie nikt nie wyobraża sobie współczesnej służby zdrowia bez ratowników medycznych. To właśnie oni najczęściej niosą kluczową pierwszą pomoc i dbają o to, by pacjenci szybko trafili pod opiekę właściwego lekarza. Jak zostać ratownikiem medycznym i jak wygląda praca w tym zawodzie? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Zacznijmy od tego, że aby zostać ratownikiem medycznym, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. To nie praca dla każdego. Wiąże się przede wszystkim z wykonywaniem obowiązków w pośpiechu, stresie i komunikacji z ludźmi, będącymi w tym samym stanie. Przynosi ona jednak wiele satysfakcji tym, którzy lubią pomagać innym i marzą o pracy, która naprawdę może wiele zmienić.

Aby zostać ratownikiem medycznym, należy ukończyć studia na kierunku Ratownictwo Medyczne i zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Zawód ten mogą wykonywać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Ważny jest też stan zdrowia kandydata do pracy – powinien być on w pełni mobilny, a dodatkowo być w stanie zająć się nieprzytomnym poszkodowanym.

Standardy pracy ratownika medycznego

Ratownik medyczny jest zobowiązany wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i z należytą starannością, podobnie jak lekarz czy pielęgniarka. Ma on prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowie danego pacjenta w zakresie udzielanej przez siebie pomocy, ale też obowiązek informowania go o nim. Ratownik ma prawo udzielić niezbędnej pomocy medycznej bez zgody pacjenta. Ponadto może odmówić udzielenia pomocy, jeśli nie wpłynie to utratę zdrowia lub życia danej osoby – w dokumentacji powinien jednak podać uzasadnienie odmowy. Dodatkowo, na zlecenie lekarza lub samodzielnie, ratownik może wykonywać świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe. Są to np.: wykonanie testu antygenowego na COVID-19 czy wykonanie szczepienia przeciw tej chorobie.

Skip to content