Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Blog

Jakie są standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego?

Prawdopodobnie nikt nie wyobraża sobie współczesnej służby zdrowia bez ratowników medycznych. To właśnie oni najczęściej niosą kluczową pierwszą pomoc i dbają o to, by pacjenci szybko trafili pod opiekę właściwego lekarza. Jak zostać ratownikiem medycznym i jak wygląda praca w tym zawodzie? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Zacznijmy od tego, że aby zostać ratownikiem medycznym, trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. To nie praca dla każdego. Wiąże się przede wszystkim z wykonywaniem obowiązków w pośpiechu, stresie i komunikacji z ludźmi, będącymi w tym samym stanie. Przynosi ona jednak wiele satysfakcji tym, którzy lubią pomagać innym i marzą o pracy, która naprawdę może wiele zmienić.

Aby zostać ratownikiem medycznym, należy ukończyć studia na kierunku Ratownictwo Medyczne i zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Zawód ten mogą wykonywać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Ważny jest też stan zdrowia kandydata do pracy – powinien być on w pełni mobilny, a dodatkowo być w stanie zająć się nieprzytomnym poszkodowanym.

Standardy pracy ratownika medycznego

Ratownik medyczny jest zobowiązany wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i z należytą starannością, podobnie jak lekarz czy pielęgniarka. Ma on prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowie danego pacjenta w zakresie udzielanej przez siebie pomocy, ale też obowiązek informowania go o nim. Ratownik ma prawo udzielić niezbędnej pomocy medycznej bez zgody pacjenta. Ponadto może odmówić udzielenia pomocy, jeśli nie wpłynie to utratę zdrowia lub życia danej osoby – w dokumentacji powinien jednak podać uzasadnienie odmowy. Dodatkowo, na zlecenie lekarza lub samodzielnie, ratownik może wykonywać świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe. Są to np.: wykonanie testu antygenowego na COVID-19 czy wykonanie szczepienia przeciw tej chorobie.

Skip to content