99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Relacja z Dnia Otwartego Akademii.

Relacja z Dnia Otwartego Akademii.

W minioną sobotę (21 maja 2022 r.) na terenie Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie odbył się Dzień Otwarty w Akademii. Odwiedzający zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną studiów oraz mnóstwem atrakcji towarzyszących życiu Uczelni.

Dzień Otwarty w kutnowskiej Akademii to nie tylko prezentacja mocnej oferty edukacyjnej uczelni ( https://wsgk.com.pl/rekrutacja-online/), ale również możliwość zaprezentowania jej umocowania w lokalnej społeczności Kutna. To okazja do zaprezentowania potencjału Akademii jako platformy do możliwych działań o charakterze edukacyjnym, zawodowym, kulturalnym i sportowym.

Potwierdził to bardzo atrakcyjny program Dnia Otwartego. Nie zabrakło w nim prezentacji wysokich standardów edukacyjnych uczelni, których przykładem może być bardzo nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych ANSGK w Kutnie będące realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w partnerstwie z „Luxmedica” Sp. z o.o. (więcej na https://wsgk.com.pl/projekty-unijne/).

Wśród atrakcji były również bardziej dynamiczne punkty jak prezentacja elementów dynamicznego szkolenia żołnierzy 92 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie pokaz z instruktażem prowadzenia resuscytacji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratowników medycznych, pokaz taekwondo Sekcji Taekwondo Olimpijskiego – Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego ANSGK KUTNO, działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej studentów ASNGK w Kutnie (badanie ciśnienia i poziomu cukru). Swój sprzęt i elementy wyposażenia prezentowały Komenda Powiatowa Policji w Kutnie oraz 92 Batalion Lekkiej Piechoty w Kutnie. Na wszystkich odwiedzających czekała gorąca grochówka wojskowa z prawdziwej kuchni polowej serwowana przez żołnierzy z kutnowskiego batalionu WOT.

Otwarciu imprezy towarzyszyła krótka uroczystość wyróżnienia przez Rektor ANSGK w Kutnie dr hab. Sławomirę Białobłocką studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe za przygotowanie projektów w zakresie profilaktyki społecznej na rzecz bezpieczeństwa w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” prowadzonego przez podinsp. w st. spocz. mgra Zbigniewa Bartosiaka. Wyróżnienia studentom Wydziału Studiów Europejskich wręczyła rektor wraz z dziekanem wydziału dr hab. Nadią Panczak-Białobłocką. Wyróżnieni zostali studenci: Mariusz Ćwikliński, Łukasz Koniuszy, Arkadiusz Iwaniak, Michał Barylski.
Przedsięwzięcie zostało przygotowane w partnerstwie z 92 Batalionem Lekkiej Piechoty w Kutnie oraz Komendą Powiatową Policji w Kutnie. Wsparcia udzieliły Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenie VERITAS – Nauka, Edukacja, Kultura, Fundacja „Szybciej, Wyżej, Dalej”.
Uczelnia dziękuje redakcjom Radia Q i KCI – Kutnowskie Centrum Informacyjne za relacje z Dnia Otwartego w ANSGK w Kutnie.

Zbigniew Bartosiak
Wykładowca
ANSGK w Kutnie (zbigniew.bartosiak@wsgk.com.pl)

Skip to content