99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Studenci ANSGK w Kutnie ćwiczyli na strzelnicy.

Studenci ANSGK w Kutnie ćwiczyli na strzelnicy.

Studenci w kilku wydziałów Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie uczestniczyli dziś w instruktażu strzeleckim oraz strzelaniu z broni krótkiej, które odbyło się na strzelnicy w Luszynie.

Odbycie szkolenia (29.05.2022) związanego z obsługą broni palnej było inicjatywą Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, do której zaproszeni zostali studenci innych wydziałów Akademii. Wśród nich były osoby, które po raz pierwszy zetknęły się z bronią palną i oddały swój pierwszy strzał z broni krótkiej. Celem instruktażu, który został przeprowadzony przez Mariusza Zielińskiego z Centrum Szkoleniowe „Defence” było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów w zakresie możliwości obrony własnej jaką daje broń palna. Szczególną uwagę podczas instruktażu zwrócono na zasady bezpieczeństwa podczas przenoszenia oraz używania broni. Szkolenie mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu tej inicjatywy przez Akademię Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Skip to content