99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Gdzie można pracować po studiach ratownictwa medycznego?

Gdzie można pracować po studiach ratownictwa medycznego?

ratownicy medyczni

Studia na kierunku ratownictwo medyczne pozwalają na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z różnych dziedzin, dzięki czemu studenci po zakończeniu nauczania i obronie mogą rozpocząć pracę na stanowisku. Studia te wymagają dużego zaangażowania, przyswojenia sporej dawki informacji oraz umiejętności praktycznych. Ratownicy medyczni ratują ludzkie zdrowie i życie, a to sprawia, że zawód ten jest prestiżowy i ogromnie potrzebny. Wiele osób przed pójściem na studia zastanawia się, czy dany kierunek pozwoli im w przyszłości na znalezienie pracy. W przypadku ratownictwa medycznego znalezienia zatrudnienia jest praktycznie pewnikiem.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie jako ratownik medyczny?

Pierwszym, podstawowym miejscem zatrudnienia dla ratowników medycznych są szpitale. Obecnie zapotrzebowanie na osoby po tym kierunku jest ogromne, zarówno w większych, jak i mniejszych miastach. Ukończenie ratownictwa medycznego na renomowanej uczelni daje absolwentom jeszcze większe szanse na znalezienie wymarzonej posady. Ratownicy medyczni w szpitalach pracują w zespołach, podzielonych na trzy rodzaje: podstawowe, specjalistyczne oraz lotnicze. Do ich obowiązków należy dotarcie na miejsce wezwania, ocena stanu pacjenta i udzielenie mu niezbędnej pomocy. Ratownicy medyczni mogą pracować również w placówkach prywatnych. Obecnie powstaje ich coraz więcej, przez co zapotrzebowanie na pracowników stale rośnie.

Dzięki zdobytym umiejętności i wiedzy z różnych zakresów medycyny, absolwenci studiów na kierunku ratownik  medyczny mogą pracować także na szpitalnych oddziałach ratunkowych, internistycznych, w izbie przyjęć i na intensywnej terapii. Studia pozwalają im na nauczenie się pracy pod presją czasu i w na odpowiednie reakcje w nagłych sytuacjach. Kolejnym miejscem, w którym warto szukać pracy po ukończeniu tego kierunku, jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Praca w tym miejscu na stanowisku dyspozytora pogotowia wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, zdobywanej podczas studiów.

Osoby, którym niestraszna praca w trudnych warunkach, powinny zastanowić się nad złożeniem aplikacji do WOPRu, TOPRu lub GOPRu. Te służby ratują osoby z naprawdę poważnych wypadków z miejsc, do których trudno dotrzeć. Dla osób, które wolałyby pracę na miejscu, ciekawą opcją jest zatrudnienie się jako instruktor pierwszej pomocy. Zajęcie tej posady pozwala nie tylko na pracę w wygodnych godzinach, ale i szerzenie wiedzy, która w przyszłości może komuś uratować życie.

Skip to content