99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe jako kierunek studiów

Bezpieczeństwo narodowe jako kierunek studiów

studenci

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek studiów, który już od dłuższego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem kandydatów i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie sytuacja ta uległa zmianie. Studia z tego zakresu mają interdyscyplinarny charakter i zapewniają kompleksowe przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracyjnych, administracji publicznej oraz innych sektorach związanych z bezpieczeństwem.

Kształcąc się w tej dziedzinie na naszej uczelni wyższej w Kutnie, zostaniesz przygotowany zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do zawodu, zdobędziesz niezbędne kompetencje związane ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, a także bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem, zarządzaniem kryzysowym itd. Warto przy tym dodać, że jest to również niezwykle ciekawy kierunek.

Bezpieczeństwo narodowe – co cię czeka na studiach?

Bezpieczeństwo narodowe to świetny kierunek kształcenia przede wszystkim dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach. Pozwala na wielowymiarowe rozwinięcie pasji związanej z bezpieczeństwem narodowym, obejmującym bardzo wiele zagadnień militarnych i pozamilitarnych. W dużym mierze dotyczą one różnorodnych zagrożeń, jakie występują we współczesnym świecie, zarówno w kraju, jak i na świecie.

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek bardzo mocno związany z polityką oraz systemem bezpieczeństwa narodowego, dlatego również i te zagadnienia będą odgrywać istotną rolę w twoim kształceniu. Oprócz tego zdobędziesz wiedzę na temat prawnych podstaw bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, logistyki w systemie bezpieczeństwa narodowego itd. Będziesz mieć szansę na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu zarządzania czy negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo narodowe a praca zawodowa

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą w przyszłości podjąć zatrudnienie m.in. w administracji rządowej i samorządowej, Policji, Siłach Zbrojnych, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, służbach i inspekcjach, ośrodkach doradczych, a także podmiotach gospodarczych, takich jak np. agencje ochrony osób i mienia czy agencje detektywistyczne.

Skip to content