99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Zapraszamy na studia!

REKRUTACJA 2024 ROZPOCZĘTA

Możesz także aplikować online!

NASZE KIERUNKI STUDIÓW:

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia PODYPLOMOWE w Kutnie to propozycja dla osób, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie lub zdobyć dodatkową specjalizację. Kierunki, które oferujemy, odpowiednio przygotują Cię do konkretnego zawodu.

Studia podyplomowe mają charakter weekendowy, dzięki czemu z zajęć mogą skorzystać również osoby aktywne zawodowo.

☎️ 24 355 83 53 lub 24 355 83 40 (od wtorku do soboty, 08:00 – 16:00).

STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Absolwentów kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE zatrudnić mogą między innymi:

👉 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
👉 Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jako młodszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa narodowego,
👉 służby mundurowe,
👉 zespoły reagowania kryzysowego,
👉 Państwowa Straż Pożarna,
👉 komórki zajmujące się bezpieczeństwem instytucji.

STUDIA I STOPNIA

EUROPEISTYKA

STUDIUJ NA KIERUNKU EUROPEISTYKA 👨‍🎓👩‍🎓
Absolwenci tych studiów bardzo często wybierają:

👉 pracę w służbach dyplomatycznych,
👉 pracę w instytucjach rządowych,
👉 zatrudnienie w ngo,
👉 pracę w redakcjach czasopism,
👉 popularyzowanie wiedzy o Europie.

STUDIA I ORAZ II STOPNIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA WCZESNOSZKOLNA znajdzie zatrudnienie w/jako:

👉 nauczyciel wszystkich zajęć wynikających z podstawy
programowej w przedszkolach i klasach początkowych
szkoły podstawowej,
👉 opiekun środowiskowy,
👉 pracownik w jednostkach samorządu terytorialnego,
👉 pracownik w zespołach obsługi jednostek oświatowych,
👉 pracownik w urzędach administracji państwowej.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PSYCHOLOGIA

Gdzie szukać pracy po kierunku PSYCHOLOGIA ??

👉 HR i zasoby ludzkie,
👉 Marketing i reklama,
👉 Sąd, policja, więzienie,
👉 Ośrodki odwykowe,
👉 Szkoły i przedszkola,
👉 Firmy transportowe,
👉 Kluby sportowe.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

ADMINISTRACJA

Absolwenci kierunku ADMINISTRACJA są przygotowani
do podjęcia zatrudnienia w:

👉 urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej,
👉 organach podatkowych,
👉 działach administracyjnych sądów, prokuratury,
👉 organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych.

STUDIA I ORAZ II STOPNIA

LOGISTYKA

Gdzie można pracować po studiach na kierunku LOGISTYKA?
👉 firmy transportowe,
👉 przedsiębiorstwa spedycyjne,
👉 centra logistyczne,
👉 zakłady komunikacji miejskiej,
👉 przedsiębiorstwa magazynowe,
👉 lotniska,
👉 porty morskie,
👉 stacje kolejowe.

STUDIA I ORAZ II STOPNIA

GEODEZJA

GEODETA przede wszystkim znajdzie pracę w:

👉 firmach budowlanych,
👉 w specjalistycznych firmach geodezyjnych,
👉 w kopalniach i firmach zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców,
👉 może zostać zatrudnionym w administracji samorządowej, gdzie będzie przyczyniał się do zarządzania terenami należącymi do danej gminy lub powiatu.

STUDIA I ORAZ II STOPNIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Po INŻYNIERII ŚRODOWISKA znajdziecie pracę jako:

👉 projektant instalacji lub sieci sanitarnych,
👉 kierownik robót sanitarnych,
👉 doradca techniczny,
👉 menager produktu,
👉 kosztorysant,
👉 praca w inspektoratach i jednostkach naukowo-badawczych.

STUDIA I ORAZ II STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO

Po ukończeniu studiów 👩‍🎓🧑‍🎓 na kierunku PIELĘGNIARSTWO możesz pracować na przykład w:

👉 oddziałach szpitalnych,
👉 poradniach specjalistycznych,
👉 stacjach pogotowia ratunkowego,
👉 uzdrowiskach,
👉 sanatoriach,
👉 domach pomocy społecznej,
👉 ośrodkach opieki paliatywne.

STUDIA I ORAZ II STOPNIA

RATOWNICTWO MEDYCZNE

🚑 Ratownik medyczny pracować może między innymi w:

👉 zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego
👉 szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)
👉 Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR),
👉 jednostce GOPR, WOPR, PSP,
👉 Straży Granicznej (SG),
👉 Służbach mundurowych,
👉 Ministerstwie Obrony Narodowej (MON).

STUDIA I STOPNIA

Oferta edukacyjna 2024.

Zapoznaj się z naszym INDEKSEM gdzie znajdziesz opisane wszystkie nasze wydziały oraz jednostki Uczelni, znajdziesz tutaj także naszą PEŁNĄ OFERTĘ na rok akademicki 2024/2035.

INDEKS ANSGK – ZAPRASZAMY NA STUDIA

Aktualności

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PRZEZ INTERNET!

✅ Na studia u nas możecie zapisać się bez wychodzenia z domu! 👉 KLIKAJCIE TUTAJ 👉 https://rekrutacja.wsgk.com.pl #pielęgniarstwo #ratownictwomedyczne #geodezja #inżynieriaśrodowiska #logistyka #administracja #europeistyka #bezpieczeństwonarodowe #psychologia #pedagogika

Read more

W międzynarodowym gronie o środowisku i geodezji. Międzynarodowa konferencja w ANSGK.

Najnowsze kierunki w rozwoju inżynierii środowiska oraz geodezji w kontekście optymalizacji systemów oraz wdrażania europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju były tematem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki[…]

Read more

Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Studenci i Studentki z naszego Wydziału Nauk o Zdrowiu Jesteśmy z Was dumni jak zawsze

Read more

Kolejna monografia została wydana przez naszą Uczelnię!

Doktor habilitowany Marian Czochański – „Komornicy graniczni w urzędach ziemskich Korony I Wielkiego Księstwa Litewskiego” Nasza Uczelnia od lat wydaje książki, publikacje i monografie, posiadamy WŁASNE wydawnictwo http://wydawnictwo.wsgk.com.pl ANSGK Kutno[…]

Read more

Nasi partnerzy:

Skip to content