logo wnz

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.

Telefon :  (24) 355 83 51

E-mail – wnz@wsgk.com.pl

Strona Internetowa : W budowie

 

 

Dziekan: mgr Beata Kraśniewska

Koordynator praktyk zawodowych:  Ivan Mykyteiek.

Kierownik Dziekanatu: mgr Małgorzata Grzeszkowiak.

WEJDZ!
WydNaukTECHNICZNYCH Logo1 1

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.

Telefon :  (24) 355 83 51

E-mail – wnt@wsgk.com.pl

Strona Internetowa : W budowie

 

 

Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.

Prodziekan: dr inż. Maciej Wesołowski.

Kierownik praktyk zawodowych: dr inż. Joanna Kazanowska.

Kierownik Dziekanatu: mgr Agnieszka Rusek.

WEJDZ!
WydZARZADZANIA Logo1 1

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.

Telefon :  (24) 355 83 46

E-mail – wz@wsgk.com.pl

Strona Internetowa : W budowie

 

 

Dziekan: prof. dr inż. Henryk Ziółkowski.

Kierownik Dziekanatu: mgr Agnieszka Kowalska.

WEJDZ!
WydStudiówEUROPEJSKICH Logo1 1

WYDZIAŁ STUDIÓW EUROPEJSKICH

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.

Telefon :  (24) 355 83 42

E-mail – wse@wsgk.com.pl

Strona Internetowa : W budowie

 

 

Dziekan: dr hab. Nadija Panczak-Białobłocka.

Kierownik Dziekanatu: mgr Elżbieta Graczyk.

WEJDZ!
WydADMINISTRACJI Logo1 1

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.

Telefon :  (24) 355 83 42

E-mail – wans@wsgk.com.pl

Strona Internetowa : W budowie

 

 

Dziekan: dr Irena Gałka.

Prodziekan: mgr Magdalena Białobłocka.

Kierownik programowy studiów: dr Zbigniew Świderski – prof.

nadzw. WSGK.

Kierownik Dziekanatu: mgr Elżbieta Borowiecka.

WEJDZ!