Wydział Zarządzania i Studiów Inżynierskich

+48 24 355 83 46
Dziekan: prof. dr inż. Henryk Ziółkowski.
Kierownik Dziekanatu: mgr Agnieszka Kowalska.

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
wz@wsgk.com.pl