Wydział Studiów Europejskich

+48 24 355 83 42
Dziekan: dr Radosław Grodzki – prof. nadzw. WSGK.
Prodziekan: dr hab. Nadija Panczak-Białobłocka.
Kierownik Dziekanatu: mgr Elżbieta Graczyk.

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
wse@wsgk.com.pl