Wydział Nauk Technicznych

+48 24 355 83 51
Dziekan: mgr inż. Robert Przewłocki.
Prodziekan: dr inż. Maciej Wesołowski.
Kierownik praktyk zawodowych: dr inż. Joanna Kazanowska.
Kierownik Dziekanatu: mgr Agnieszka Rusek.

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
wnt@wsgk.com.pl