Wydział Nauk o Zdrowiu

+48 24 355 83 51
Dziekan: mgr Agnieszka Komorowska.
Koordynator praktyk zawodowych: mgr Ivan Mykyteiek.
Kierownik Dziekanatu: mgr Małgorzata Grzeszkowiak.

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.
wnz@wsgk.com.pl