99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

WNZ – kadra

1. Prof. zw. dr hab. Ryszard Jaszewski
2. Prof. zw. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół
3. Prof. WSGK dr hab. Mariusz Piechota
4. dr. hab. Maciej Radek
5. dr hab. Tadeusz Pietras
6. dr hab. Krzysztof Hajder
7. dr inż. Tomasz Białobłocki
8. dr Teresa Pierzchalska-Mudyna
9. dr Janusz Mudyna
10. dr Teresa Branicka-Bielecka
11. dr Andrzej Hyżyk
12. dr Krzysztof Ignasiak
13. dr Agnieszka Dominka
14. dr Andrzej Witusik
15. dr Elżbieta Świątkowska
16. dr Teresa Stańczyk
17. dr Tomasz Suski
18. dr Karol Koszada
19. dr Olaf Czerniawski
20. mgr Agnieszka Komorowska
21. mgr Grażyna Mościcka
22. mgr Beata Szczepańska
23. mgr Teresa Pawłowska
24. mgr Irena Dałek
25. mgr Anna Stelmaszewska
26. mgr Aneta Czarnecka
27. mgr Małgorzata Andrusiak
28. mgr Iwona Sztyrak
29. mgr Mariola Jagiełło
30. mgr Magdalena Bewicz
31. mgr Karolina Woźniak
32. mgr Teresa Kapela
33. mgr Jadwiga Tomczak
34. mgr Martyna Zielińska
35. mgr Hanna Karwasik
36. mgr Joanna Stępniak
37. mgr Bogumiła Ufa
38. mgr Łukasz Bińkowski
39. mgr Krzysztof Szymański
40. mgr Mariusz Jagodziński
41. mgr Jolanta Suska
42. mgr Dorota Grabowska
43. mgr Aldona Kosińska
44. mgr Agnieszka Brzezińska
45. lek Wioleta Nowak-Badowska
46. lek Tomasz Spychała
47. lek Roman Liakhovych

Skip to content