Władze

Rektor: dr hab. Sławomira Białobłocka.
Prorektor: dr inż. Henryk Ziółkowski – prof. nadzw. WSGK.
Prorektor d/s rozwoju: dr Irena Gałka.
Kanclerz: mgr Aneta Moszczyńska.

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych: mgr inż. Robert Przewłocki.

Dziekan Wydziału Studiów Europejskich: dr Radosław Grodzki – prof. nadzw. WSGK.
Prodziekan Wydziału Studiów Europejskich: dr hab. Nadija Panczak-Białobłocka.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: mgr Agnieszka Komorowska.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Studiów Inżynierskich: dr inż. Henryk Ziółkowski – prof. nadzw. WSGK.

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: dr Irena Gałka.
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: mgr Magdalena Białobłocka.
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: mgr Anna Stelmaszewska.

Kierownicy programowi kierunków:
Administracja: prof dr Zbigniew Świderski – prof. nadzw. WSGK.
Geodezja i kartografia: prof zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki.

Senat WSGK: Organ Kolegialny Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej.