Struktura organizacyjna administracji centralnej

 

Rektor:

dr hab. Sławomira Białobłocka

Tel: 24 355 83 40

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

wsgk@wsgk.com.pl

Pełnomocnik ds.jakości Kształcenia:

dr hab. Zbigniew Białobłocki

Tel: 24 355 83 40

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

wsgk@wsgk.com.pl

Prorektor ds. administracji gospodarki i finansów: 

mgr Aneta Moszczyńska

Tel: 24 355 83 40

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

kanclerz@wsgk.com.pl

Specjalista ds. Kadr

mgr Bożenna Kolosek

Tel: 24 355 83 40

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

Kwestor :

mgr Anna Klat

Tel: 24 355 83 50

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

kwestura@wsgk.com.pl

Starszy referent :

mgr Małgorzata Gawrońska

Tel: 24 355 83 50

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

kwestura@wsgk.com.pl

CENTRUM DOSKONALENIA KADR I NAUCZYCIELI

Kierownik:

mgr Agnieszka Ancerowicz..

Tel: 24 355 83 53

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

cdkin@wsgk.com.pl

Obsługa administracyjna:

mgr Agnieszka Ancerowicz.

Tel: 24 355 83 53

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

cdkin@wsgk.com.pl

BIURO INFORMATYCZNE

Kierownik:

Seweryn Kaźmierczak

Tel: 789-262-241

ul. Joachima Lelewela 7, 99-300 Kutno

skazmierczak@wsgk.com.pl