99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Repozytoria biblioteczne

Repozytoria biblioteczne

Wykaz repozytoriów polskich:

 1. Agregator CEON (Agregator Centrum Otwartej Nauki) to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów instytucjonalnych; http://agregator.ceon.pl/.

 2. AMUR – Repozytorium Instytucjonalne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

https://repozytorium.amu.edu.pl/.

 1. Baza Wiedzy – Repozytorium Instytucjonalne Politechniki Warszawskiej; https://repo.pw.edu.pl/.

 2. CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie; https://depot.ceon.pl/.

 3. Cyrena (Cyfrowe Repozytorium Nauki Politechniki Łódzkiej) – repozytorium instytucjonalne Politechniki Łódzkiej; https://repozytorium.p.lodz.pl/.

 4. ECNIS (Environmental Cancer Risk, Nutrion and Individual Susceptibility) –repozytorium dziedzinowe Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi); https://ecnis.openrepository.com/.

 5. Eny – Repozytorium Instytucjonalne Politechniki Wrocławskiej; http://zet10.ipee.pwr.wroc.pl/.

 6. eRIKA – Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; https://repozytorium.ka.edu.pl/.

 7. IBB PAS Repository – Repozytorium Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk; http://eprints.ibb.waw.pl/.

 8. LECTORIUM (Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych) – repozytorium dziedzinowe; http://lectorium.edu.pl/pl/.

 9. oPUB (Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) – repozytorium instytucjonalne; https://opub.dsw.edu.pl/.

 10. RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych) – repozytorium instytucjonalne; https://rcin.org.pl/.

 11. PCSS (Repozytorium Instytucjonalne Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego); https://lib.psnc.pl/dlibra?language=pl.

 12. RePOLIS (Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej); http://repolis.bg.polsl.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl.

 13. RepoS (Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach) – repozytorium instytucjonalne; https://repozytorium.uph.edu.pl/.

 14. Repozytorium Cyfrowe UTP (Repozytorium Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) – repozytorium instytucjonalne; http://dlibra.utp.edu.pl/.

 15. Repozytorium Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – repozytorium instytucjonalne; http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=4.

 16. Repozytorium UR (Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego) – repozytorium instytucjonalne; https://repozytorium.ur.edu.pl/.

 17. Repozytorium Wiedzy – Repozytorium Instytucjonalne Politechniki Wrocławskiej; http://biblioteka.pwr.edu.pl/uslugi/repozytorium-wiedzy.

 18. RUB (Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku) – repozytorium instytucjonalne; https://repozytorium.uwb.edu.pl/.

 19. RUJ (Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego) – repozytorium instytucjonalne; https://ruj.uj.edu.pl/.

 20. RUKW (Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – repozytorium instytucjonalne; https://repozytorium.ukw.edu.pl/.

 21. RUŁ (Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego) – repozytorium instytucjonalne; https://repozytorium.uni.lodz.pl/.

 22. RUMAK (Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – repozytorium instytucjonalne; https://repozytorium.umk.pl/.

 23. eRUP (Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – repozytorium instytucjonalne; https://rep.up.krakow.pl/.

 24. RUW (Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego – repozytorium częściowo instytucjonalne; https://depotuw.ceon.pl/.

 25. RUWr (Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego) – repozytorium instytucjonalne; https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/advsearch.

 26. SUW (Repozytorium Politechniki Krakowskiej) – repozytorium instytucjonalne; https://www.biblos.pk.edu.pl/o-bibliotece/projekty/suw.

 27. WIR (Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; http://www.bg.ue.wroc.pl/repozytorium/18778/repozytorium_wir.html.

 28. WSB-NLU (Repozytorium Instytucjonalne Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu; http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/.

Repozytoria na świecie:

 1. OpenAIRE – agregator światowych repozytoriów; https://www.openaire.eu/.

 2. OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) – katalog otwartych repozytoriów publikujących w Open Access, https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar.

 3. ROAR (Registry of Open Access Repositories) – rejestr repozytoriów otwartego dostępu; http://roar.eprints.org/.

Wybrane repozytoria z podziałem na dziedziny:

 1. arXiv – najważniejsze światowe repozytorium dla nauk ścisłych; https://arxiv.org/.

 2. MIT – repozytorium Massachusetts Institute of Technology; https://dspace.mit.edu/.

 3. PubMed – repozytorium nauk medycznych, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.

 4. E-Lis – repozytorium tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; http://eprints.rclis.org/.

 5. RePEc (Research Papers in Economics) – repozytorium nauk ekonomicznych; http://repec.org/.

 6. COGPRINTS – archiwum z pracami z zakresu psychologii, lingwistyki, nauk kognitywnych, informatyki, filozofii, biologii; http://cogprints.org

Skip to content