Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne – NOWOŚĆ w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie

Jeśli chcesz:

 • szybko zdobyć zawód (tylko 3 lub 4 semestry) bo jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego
 • przekwalifikować się – bo jesteś absolwentem średnich szkół technicznych i nietechnicznych, 
 • podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje i przygotować się do studiów.  

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniom, którzy nie zdali tegorocznego egzaminu maturalnego a chcą zadbać o swoją przyszłość wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej kształcenie specjalistyczne. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować Dzięki kształceniu specjalistycznemu, absolwenci po trzech semestrach którzy posiadają świadectwo maturalne lub w trakcie nauki dostarczyli świadectwo maturalne będą mogli kontynuować naukę na studiach licencjackich czy inżynierskich już od II roku tych studiów.

Rekrutacja trwa od maja 2021 do końca września!!!

 1. Dyplomowany specjalista logistyk
 2. Dyplomowany specjalista administracji
 3. Dyplomowany specjalista informatyk
 4. Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac
 5. Dyplomowany specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
 6. Dyplomowany specjalista rachunkowości
 7. Dyplomowany specjalista w zakresie fotowoltaiki
 8. Dyplomowany specjalista metod pomiarowych w geodezji

Rekrutacja kandydatów na studia krótkiego cyklu – kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Krok 1. Pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego:

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej(100 zł)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne– format 35mm x 45mm
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (jeżeli posiadasz)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów:

 1. Umowa na kształcenie specjalistyczne 2021-2022
 2. Klauzula informacyjna

Krok 4. Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSGK

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. W wielu krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub
 • świadectwo dojrzałości

W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty

Kształcenie specjalistyczne to nowoczesny model etapu edukacji składający się z krótkiego cyklu studiów pierwszego stopnia, rozwijających konkretny obszar umiejętności.

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury. Jest alternatywą dla szkół policealnych (potocznie zwanych studium) oznacza to:

 • wyższe kwalifikacje zawodowe
 • tylko 3 semestry w uczelni wyższej
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej
 • profil praktyczny
 • liczba ECTS: 90
 • tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany
 • odpłatność: już od 250 zł miesięcznie w zależności od kierunku
 • opłata rekrutacyjna 100 zł

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zmień rozmiar czcionek