Kadra dydaktyczna

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Goźdź-Roszkowski
 2. prof. dr hab. Anatoliy Romanyuk
 3. prof. dr hab. Zbigniew Białobłocki
 4. prof. dr hab.Jan Szałański
 5. dr inż. Tomasz Białobłocki
 6. dr Zbigniew Świderski
 7. dr Adam Rogala-Lewicki
 8. dr Tomasz Suski
 9. dr Tomasz Kubicki
 10. dr Nadija Panczak-Białobłocka
 11. dr Piotr Olszewski
 12. dr Kazimierz Kopczyński
 13. dr Piotr Dzieduszyński
 14. mgr Magdalena Białobłocka
 15. mgr Aneta Moszczyńska
 16. mgr Anna Stelmaszewska
 17. mgr Izabela Kaźmierczak-Jankowska
 18. mgr Magdalena Bewicz

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału Nauk Technicznych:

 1. prof. zw. dr hab. inż. Stefan Przewłocki
 2. prof. zw. dr hab. inż. Janusz Śledziński
 3. prof. dr hab. inż. Kornyliy Tretyak
 4. prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth
 5. prof. dr hab. inż. Fiodor Zabłocki
 6. prof. dr hab. inż. Marian Czochański
 7. prof. dr hab. inż. Marek Zawilski
 8. prof. dr hab. inż. Wiesław Kosiński
 9. prof. dr hab. Maciej Urbaniak
 10. dr inż. Lech Pitoń
 11. dr inż. Tadeusz Kośka
 12. dr inż. Monika Jaroszewska
 13. dr inż. Konstanty Burak
 14. dr Zbigniew Kobyliński
 15. dr inż. Tomasz Białobłocki
 16. dr inż. Oleksandr Pryimak
 17. dr inż. Maciej Wesołowski
 18. dr inż. Krzysztof Wojciszyn
 19. dr inż. Joanna Kazanowska
 20. mgr inż. Grażyna Obara-Lubowiecka
 21. mgr inż. Robert Przewłocki
 22. mgr inż. Arkadiusz Olesiński
 23. mgr Karolina Domańska
 24. mgr Grażyna Kalbarczyk
 25. mgr Magdalena Bewicz
 26. mgr Bartosz Serenda
 27. mgr Aneta Moszczyńska
 28. mgr Aneta Krysztofiak
 29. mgr Leszek Olesiński
 30. mgr Halina Barańska
 31. mgr Nina Ślęzak

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 1. prof. zw. dr hab. Ryszard Jaszewski
 2. prof. zw. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół
 3. prof. WSGK dr hab. Bohdan Matviychuk
 4. prof. WSGK dr hab. Mariusz Piechota
 5. dr. hab. Maciej Radek
 6. dr hab. Tadeusz Pietras
 7. dr hab. Krzysztof Hajder
 8. dr inż. Tomasz Białobłocki
 9. dr Teresa Pierzchalska-Mudyna
 10. dr Janusz Mudyna
 11. dr Teresa Branicka-Bielecka
 12. dr Andrzej Hyżyk
 13. dr Krzysztof Ignasiak
 14. dr Agnieszka Dominka
 15. dr Andrzej Witusik
 16. dr Elżbieta Świątkowska
 17. dr Teresa Stańczyk
 18. dr Tomasz Suski
 19. dr Karol Koszada
 20. dr Olaf Czerniawski
 21. mgr Agnieszka Komorowska
 22. mgr Grażyna Mościcka
 23. mgr Beata Szczepańska
 24. mgr Teresa Pawłowska
 25. mgr Irena Dałek
 26. mgr Anna Stelmaszewska
 27. mgr Aneta Czarnecka
 28. mgr Małgorzata Andrusiak
 29. mgr Iwona Sztyrak
 30. mgr Mariola Jagiełło
 31. mgr Magdalena Bewicz
 32. mgr Karolina Woźniak
 33. mgr Teresa Kapela
 34. mgr Jadwiga Tomczak
 35. mgr Martyna Zielińska
 36. mgr Hanna Karwasik
 37. mgr Joanna Stępniak
 38. mgr Bogumiła Ufa
 39. mgr Łukasz Bińkowski
 40. mgr Krzysztof Szymański
 41. mgr Mariusz Jagodziński
 42. mgr Jolanta Suska
 43. mgr Dorota Grabowska
 44. mgr Aldona Kosińska
 45. mgr Agnieszka Brzezińska
 46. lek Robert Niezgoda
 47. lek Wioleta Nowak-Badowska
 48. lek Tomasz Spychała
 49. lek Roman Liakhovych

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału Studiów Europejskich:

 1. prof. dr hab. Jan Lewandowski
 2. dr hab. Anatoliy Romanyuk
 3. prof. dr hab. Ihor Hrabynskyy
 4. dr hab. Bohdan Hud
 5. prof. dr hab. Valery Denisenko
 6. prof. dr hab. Svitlana Naumkina
 7. dr hab. Vira Burdiak
 8. dr hab. Zbigniew Białobłocki
 9. dr Radosław Grodzki
 10. dr Katarzyna Krzywińska
 11. dr Adam Rogala-Lewicki
 12. dr Nadija Panczak-Białobłocka
 13. dr inż. Tomasz Białobłocki
 14. dr hab. Krzysztof Hajder
 15. dr hab. Janusz Soboń
 16. mgr Paweł Łebkowski
 17. mgr Magdalena Bewicz
 18. dr Tomasz Suski
 19. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
 20. mgr Magdalena Białobłocka
 21. mgr Aneta Moszczyńska

Kadra naukowo dydaktyczna Wydziału Zarządzania i Studiów Inżynierskich:

 1. prof. dr hab. T. Ambroziak
 2. prof. dr hab. I. Hrabynskyy
 3. prof. dr hab. J. Soboń
 4. dr hab. inż. P. Lewandowski
 5. dr hab. J. Rogozińska-Mitrut
 6. dr hab. K. Hajder
 7. dr inż. Henryk Ziółkowski
 8. dr inż. G. Mikielewicz
 9. dr inż. A. Ratkiewicz
 10. dr inż. T. Białobłocki
 11. dr A. Wojcieszak
 12. dr T. Suski
 13. dr Z. Kobyliński
 14. dr P. Olszewski
 15. mgr inż. M. Stolarski
 16. mgr W. Szremski
 17. mgr M. Michalski
 18. mgr A. Moszczyńska
 19. mgr M. Bewicz
 20. mgr K. Woźniak
 21. mgr K. Szymański