99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

W międzynarodowym gronie o środowisku i geodezji. Międzynarodowa konferencja w ANSGK.

W międzynarodowym gronie o środowisku i geodezji. Międzynarodowa konferencja w ANSGK.

Najnowsze kierunki w rozwoju inżynierii środowiska oraz geodezji w kontekście optymalizacji systemów oraz wdrażania europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju były tematem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska, geodezji i kartografii” odbyła się 15 czerwca 2024 r. w auli ANSGK
w Kutnie. Konferencję otworzyła J.M. Rektor ANSGK w Kutnie dr hab. Sławomira Białobłocka. Wśród prelegentów pojawili się zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy zastosowań omawianych podczas konferencji zagadnień. Międzynarodowy wymiar konferencji podkreślony został poprzez wystąpienia  prelegentów z Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury.

Jednym z celów konferencji była wymiana doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami świata nauki, instytucji naukowo – badawczych, biur projektowych, wykonawców, instytucji samorządowych czy gestorów uzbrojenia podziemnego – umożliwiająca szersze spojrzenie na różnorodne aspekty branży inżynieryjno-technicznej. Nie zabrakło również wystąpień mających na uwadze kwestie bezpieczeństwa uwzględniające aktualne zagrożenia natury hybrydowej.

Konferencja była otwarta dla zainteresowanych, wśród których znaleźli się studenci kierunków technicznych kutnowskiej Akademii.

Skip to content