99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Kolejna monografia została wydana przez naszą Uczelnię!

Kolejna monografia została wydana przez naszą Uczelnię!

Doktor habilitowany Marian Czochański – „Komornicy graniczni w urzędach ziemskich Korony I Wielkiego Księstwa Litewskiego” 👏👏👏

Nasza Uczelnia od lat wydaje książki, publikacje i monografie, posiadamy WŁASNE wydawnictwo 🫡

👉http://wydawnictwo.wsgk.com.pl

👩‍🎓🧑‍🎓ANSGK Kutno – Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, pod nazwą Wydawnictwo ANSGK, poz. 660 – poziom I – 80 punktów 🥰

Także czasopismo naukowe:

👉http://jcee.wsgk.com.pl

Skip to content