99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Wspólne ćwiczenia ratowników medycznych 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i studentów ANSGK Kutno – Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Wspólne ćwiczenia ratowników medycznych 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i studentów ANSGK Kutno – Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

W dniach 8-9 czerwca 2024 r. w rejonie Zalewu Sulejowskiego odbyły się pierwsze wspólne ćwiczenia w zakresie ratownictwa medycznego przygotowane przez żołnierzy 9ŁBOT.

✅ Udzielanie pomocy medycznej w warunkach pola walki, ratownictwo wodne, prowadzenie akcji poszukiwawczych i wiele innych elementów sprawności ratowników medycznych ćwiczyli wspólnie żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i studenci kierunku ratownictwo medyczne ANSGK w Kutnie.

✅ W warunkach terenowych żołnierze dzielili się swoją wiedzą w zakresie medycyny pola walki (CLS), techniki ratownictwa wodnego, rozpoznanie i udzielanie pomocy na polu minerskim w sytuacji zagrożenia eksplozją materiału wybuchowego oraz sytuacji zagrożeń mnogich i masowych (MASCAL). W czasie szkolenia nie zabrakło zajęć praktycznych związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych w terenie leśnym oraz elementów SERE, czyli surviwalu. Odbyły się również nocna symulacji akcji poszukiwawczej.

✅ Oprócz realizacji zadań treningowych wynikających z programu szkolenia studenci mieli okazję sprawdzenia się w nowej dla wielu z nich sytuacji bytowania w terenie leśnym, przebywania i wykonywania czynności ratowniczych w warunkach polowych. W ćwiczeniach wzięło udział 40 studentów kierunku ratownictwo medyczne II roku Wydziału Nauk o Zdrowiu ANSGK w Kutnie. Uczestnictwo w tego rodzaju obozie szkoleniowym jest dla studentów wyjątkową okazją, aby zdobyć nowe doświadczenia poprawiające ich sprawności ratownicze oraz kompetencje społeczne związane ze współpracą z żołnierzami WOT. W czasie obozu żołnierze przedstawili również swoją ofertę dotyczącą możliwości wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Obóz szkoleniowy jest kolejnym praktycznym wymiarem realizacji zapisów porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy 9ŁBOT a ANSGK w Kutnie.

Skip to content