99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Zaproszenie na prelekcję online w ramach koła naukowego 07.05.2024 godz. 18.00.

Zaproszenie na prelekcję online w ramach koła naukowego 07.05.2024 godz. 18.00.

Służba Celno-Skarbowa, to jedna z mniej znanych służb mundurowych, której znaczenie w walce z przestępczością wciąż rośnie. O działaniach tej formacji, jej spektakularnych osiągnięciach opowie podinspektor Katarzyna Kopycka – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Temat prelekcji: Zwalczenie przestępczości zorganizowanej przez Krajową Administrację Skarbową.  
Prelekcja online na platformie classroom, w ramach
Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ANSGK w Kutnie odbędzie się 07 maja 2024 r. o godz. 18.00. 

Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij ten link:  https://meet.google.com/cfp-euae-ciu

Jeśli chcesz dołączyć przez telefon, wybierz +1 832-779-5414 i wpisz PIN: 162 013 269#

Więcej o Służbie Celno-Skarbowej.

Służba Celno-Skarbowa funkcjonuje w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która powstała w 2017 r. po połączeniu administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Służba Celno-Skarbowa to jednolita i umundurowana formacja, której głównym celem jest ochrona interesów Skarbu Państwa oraz obszaru celnego Unii Europejskiej. Jej zadania określa ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. 
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późń. zm.).

Służbę Celno-Skarbową tworzą profesjonalni i skuteczni funkcjonariusze, którzy realizują różnorodne zadania w urzędach, na granicy państwa, są obecni w portach morskich, lotniczych, na drogach i w ruchu kolejowym.

Do zadań Służby Celno-Skarbowej należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, a także zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców;
  2. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych;
  3. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw takich jak: udział w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym, przeciwko wiarygodności dokumentów, oszustw oraz prania pieniędzy, w związku
    z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej;
  4. aktywne zwalczanie szarej strefy, dbanie o wpływy podatkowe i eliminowanie zaburzeń funkcjonowania zasad zdrowej konkurencji. Monitorowanie sieci, w szczególności w zakresie e-handlu i e-hazardu;

Służba Celno-Skarbowa wykorzystuje do realizacji zadań uprawnienia śledcze, analityczne i kontrolne, stosuje prewencję i monitoruje przepływ wybranych grup towarów, np. paliw, leków. W trakcie służby funkcjonariusze wykorzystują nowoczesne systemy i narzędzia informatyczne, a także są wspierani przez psy służbowe.

Służba Celno-Skarbowa to nie tylko prestiż zawodowy, ale też dodatkowe korzyści, tj. prawo do wcześniejszej emerytury mundurowej oraz dodatkowy urlop.
(informacje za www.gov.pl/web/kas/słuzba-celno-skarbowa)

Skip to content