99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Konferencja w kutnowskim Muzeum.

Konferencja w kutnowskim Muzeum.

Edukacja o ofiarach zbrodni totalitaryzmów była tematem konferencji naukowej, jaka odbyła się w Muzeum Pałac Saski w Kutnie. Siły, w jak się okazało wciąż ważnym i współczesnym temacie, na gruncie kutnowskiego Muzeum połączyły Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie oraz Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

„Pamięć – Edukacja – Przyszłość” – perspektywy nauczania  o ofiarach zbrodni totalitaryzmów – pod tym tytułem 25 kwietnia 2024 r. odbyła się w Muzeum Pałac Saski w Kutnie konferencja naukowa, której tematyka nawiązywała do aktualnych zagadnień prowadzenia edukacji
o zbrodniczych działaniach systemów totalitarnych i ich polskich ofiarach. Udział
w konferencji wzięli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, które prowadzą działalność naukową, edukacyjną, wystawienniczą. Istotnym dla nauki w przedmiotowym obszarze była prezentacja przedstawiciela Muzeum Katyńskiego o stanie badań nad ofiarami zbrodni katyńskiej związanymi ze strażami pożarnymi. Wśród takich ofiar był  Lucjusz Grębocki podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego i instruktor pożarnictwa korpusu technicznego związku straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przez kilka lat związany
z Kutnem. Druga część konferencji poświęcona została prezentacji metod prowadzenia edukacji, w tym edukacji młodzieży w tematyce ofiar systemów totalitarnych.

Otwarcie konferencji było okazją do uhonorowania osób prowadzących naukową i społeczną działalność w obszarze pamięci o polskich ofiarach zbrodni sowieckich i hitlerowskich. Medalem Za Zasługi dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. uhonorowana została dr Barbara Konarska-Pabiniak, Medalem z okazji Jubileuszu XX-lecia WSRP 1939 r. pośmiertnie Marianna Konarska. Srebrny Medal za zasługi dla Związków Oficerów Rezerwy RP otrzymał Jerzy Kuligowski. Podziękowania za podjęcie inicjatywy organizacji konferencji prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski przekazał na ręce dyrektora Muzeum Pałac Saski w Kutnie Grzegorza Skrzyneckiego, Rektor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej
w Kutnie dr hab. Sławomiry Białobłockiej oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie bryg. Dariusza Lusy.

W czasie konferencji odbyły się następujące wystąpienia:

Nic dla siebie, wszystko dla innych – kutnowscy powiatowi instruktorzy pożarnictwa – st. bryg. w st. spocz. Paweł Frątczak,  

Strażacy – ofiary zbrodni katyńskiej w świetle zbiorów Muzeum Katyńskiego – dr Tomasz Szczepański (Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego),

Wspomnienie o kom. Marianie Budzyńskim Komendancie Powiatowym Policji Państwowej
w Gostyninie  – dr Barbara Konarska-Pabiniak,

Założenia kultury organizacyjnej w procesie edukacji klas policyjnych – oczekiwania
i wyzwania – dr Kornela Oblińska (Uniwersytet Warszawski),

Nie liczby, a twarze… Klucz do edukacji o ofiarach zbrodni totalitaryzmów – Karolina Kolbuszewska (Muzeum Dom Rodziny Pileckich),

Ekspozycja muzealna jako forma pamięci o walczących o niepodległość –  dr Piotr Stasiak (Muzeum Pałac Saski w Kutnie).

Zbigniew Bartosiak (ANSGK w Kutnie)

Kinga Sikora  (Muzeum Pałac Saski w Kutnie)

Skip to content