99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
+48 24 355 83 40
ansgk@ansgk.edu.pl

Kwalifikacja wojskowa w Kutnie po raz pierwszy w murach Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Kwalifikacja wojskowa w Kutnie po raz pierwszy w murach Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie.

5 marca 2024 r. był pierwszym dniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kutnowskiego. I po raz pierwszy odbywa się ona na terenie Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie. Już pierwszego dnia do kwalifikacji komisja rozpoczęła swoją działalność.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w Kutnie odbywa się na podstawie Obwieszczenia
Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego. Obwieszczenie wskazuje, że na terenie powiatu kutnowskiego kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w dniach 5-27 marca pod adresem ANSGK w Kutnie tj. ul. Lelewela 7. O wyborze miejsca zdecydowały jego walory użytkowe (przestronne pomieszczenia z poczekalnią oraz świetlicą
z możliwością wykorzystania multimediów oraz gabinetem lekarskim). Organizacja tegorocznej kwalifikacji wojskowej to również efekt systematycznej współpracy kutnowskiej Akademii z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Skierniewicach, Starostwem Powiatowym
w Kutnie i Urzędem Miasta Kutno. Przybywający na kwalifikację mogą zapoznać się z ofertą służby w Wojsku Polskim, w tym spotkać się z żołnierzami kutnowskiego batalionu WOT oraz skierniewickiego centrum rekrutacji.

Skip to content